Bouw slaapzaal en administratiegebouw
Eind mei is het begin gemaakt met de bouw van de slaapzaal en en het administratiegebouw. Voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden heeft Broeder Gracious, directeur van PEPS-C, als coördinator van het project regelmatig vergaderingen met het hoofd en team van de school voor de doven in Wa. Daarnaast heeft hij een bespreking gehad met de architect en de opzichter om aan de hand van de tekeningen de aanschaf van materialen te bespreken.


Mensen die bij de bouw betrokken zijn.

Hoofd van de school voor de doven
Bestuur van de nieuwe school voor de gehandicapten
De architect en toezichthouder
De aannemer Coördinator van het project, broeder Gracious, directeur van PEPS-C

Uitvoering.
Om alle activiteiten voor dit project uit te kunnen voeren wordt er gebruik gemaakt van e-mails, telefoongesprekken met Ghana en Nederland, vergaderingen met alle betrokkenen, inhuren van transport om de materialen naar de bouwlocatie te kunnen brengen.

Voorbereidend werk.
Alle struiken, bomen en stronken die in de weg stonden zijn opgeruimd. Daarna kon men het gebouw uit gaan zetten. Het gat voor de fundering moest gegraven worden tot op een diepte van ongeveer honderd en twintig cm. (120cm) . Dit vanwege de zachte grond, veroorzaakt door de hevige regenval. De plek waar het gebouw moest komen staan, stond vol water. Normaal gesproken moet men ongeveer tot zo’n 60 cm. diep graven om de harde grond te bereiken. Dit was een behoorlijke uitdaging en tegelijkertijd een tegenvaller gezien de extra kosten dat dit met zich mee brengt voor het hele fundament. Ook loopt de bouw enigszins vertraging op vanwege de extra tijd die het kost.

0502 11-04-30.jpg 0505 11-04-30.jpg 0503 11-04-30.jpg

Fundering.
Het voornaamste is dat het werk in ieder geval goed is uitgevoerd zodat het gebouw straks op een solide ondergrond staat. De maten van de fundering zijn aangepast aan de helling van het terrein en volgestort met beton van de gewenste kwaliteit. De stenen zijn gemaakt en de fundering is zo goed als voltooid. Het vullen is verder gebeurd met uitgezocht grind en worden in lagen samengeperst. Als dat gebeurd is zal de laatste laag aangebracht worden zodat de fundering helemaal klaar is.

0507b 11-07-22.jpg 0508 11-07-22.jpg 0509 11-08-18.jpg

Planning.
De bedoeling was om de twee gebouwen, de slaapzaal en het administratiegebouw, tegelijkertijd te bouwen. Vanwege de regens hebben we die plannen moeten aanpassen. De grond werd te drassig en dat geeft problemen met het uitgraven van de funderingen. Gedurende de periodes dat het niet veel regende, hebben we de tijd gebruikt om ons te concentreren op de slaapzaal. Als straks de fundering helemaal klaar is kunnen we sneller werken omdat we nu boven de grond zijn.

Conclusie.
Alle betrokken partijen zetten zich er voor in om het project op tijd klaar te krijgen. Er zal dan eindelijk een goede accommodatie zijn voor praktijkonderwijs aan gehandicapte kinderen. Deze kinderen worden nu tijdelijk opgevangen in een van de gebouwen van het personeel van de Dovenschool in Wa.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016