Onderzoek.
Geestelijk gehandicapten zie je maar zelden in Ghana; maar dat komt niet omdat ze er niet zijn. Uit een onderzoek in 1996 kwam naar voren dat meer dan 100 gehandicapte kinderen in en rond de hoofdstad Wa in de Upper West Region rondliepen. Er was voor deze kinderen geen onderwijs of enige andere vorm van opvang; er was voor hen geen enkel toekomstperspectief. Zij werden verborgen gehouden door hun ouders die zich schaamden voor hun gehandicapt kind.

Zo'n kind werd gezien als een straf van God of...., het was in hun ogen alleen maar een last en had geen enkel nut voor de maatschappij. Gehandicapten worden nog steeds buitengesloten en maken geen deel uit van de samenleving.

Meer ruimte
Daarom werd in 2000 voor deze jongeren ruimte gemaakt in een hoek van de dovenschool in Wa. Daar kregen ze een aantal kleine lokalen toegewezen. Drie ruimtes worden gebruikt als klaslokaal, twee als slaapzaal, een als kantoor en opslagruimte. De sanitaire voorzieningen zijn minimaal, er zijn toiletten en maar één gemeenschappelijke doucheruimte. Verder is er nog een ruimte ingericht als eetzaaltje. Maar ondanks deze beperkte middelen werd een begin gemaakt om deze kinderen een opleiding en een thuis, maar vooral een kans te geven voor een betere toekomst.

0004 school situatie 2008.jpg 0005 school situatie 2008.jpg 0009 school situatie 2008.jpg 0010 school situatie 2008.jpg 0013 stapelbedden2008.jpg 0006 school situatie 2008.jpg 0007 school situatie 2008.jpg 0011 kantoor 2008.jpg 0008 school situatie 2008.jpg 0015 toilet2008.jpg 0014 douche2008.jpg 0012 eetzaal 2008.jpg

Aantal leerlingen.
Op dit moment zijn er 75 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De meeste kinderen komen uit Wa; sommige van hen moeten 2 tot 3 kilometer lopen om naar school te gaan. 17 Leerlingen uit andere districten in de regio blijven in de school slapen. Er is bovendien een wachtlijst met kinderen die graag tot de school toegelaten zouden worden. Maar de huidige staat en grootte van de school maken het echter onmogelijk om meer kinderen toe te laten. Er is dus een directe noodzaak tot het verbeteren en uitbreiden van de school, voor beter onderwijs dat is aangepast aan de mogelijkheden van deze kinderen met meer aandacht voor praktijkopleidingen. Op die manier hebben de kinderen een zinvolle dagbesteding . Dit praktisch onderwijs is van groot belang zodat de kinderen later economisch onafhankelijk kunnen zijn en hun leefomstandigheden kunnen verbeteren.

Beter onderwijs.
Om beter onderwijs te kunnen geven, dat is aangepast aan de mogelijkheden van deze kinderen moet er meer aandacht besteed worden aan praktijkopleiding. Dat moet dan op een manier dat de kinderen een zinvolle besteding hebben gedurende de dag. Dit praktisch onderwijs is van groot belang om te zorgen dat de kinderen later economisch onafhankelijk kunnen zijn. Het leerlingenaantal kan door deze uitbreiding gaan stijgen zodat er in de toekomst meer gehandicapte kinderen kunnen profiteren van deze nieuwe, meer praktijkgerichte onderwijsvoorzieningen.

Projectsteun.
Het project wordt gesteund door de lokale, regionale en nationale overheid, door onderwijsinstanties, de katholieke kerk en het Bisdom in Wa. Zelfs de landeigenaren, wat heel bijzonder is, hebben de grond voor een speciale prijs verkocht. Ook zij wilden op hun manier een steentje bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van deze kwetsbare kinderen.

0001b lrproject area.jpg 0003a lrtotaaloverzicht.jpg 0009 school situatie 2008.jpg 0010 school situatie 2008.jpg 0013 stapelbedden2008.jpg 0006 school situatie 2008.jpg 0007 school situatie 2008.jpg 0011 kantoor 2008.jpg 0008 school situatie 2008.jpg 0015 toilet2008.jpg 0014 douche2008.jpg 0012 eetzaal 2008.jpg

Nieuwe locatie.
Op de locatie waar de nieuwe school komt staan - een stuk land van ± 122 x 183 meter - waar voldoende ruimte is voor praktijkgericht onderwijs.  Daar wordt de kinderen geleerd het land te bewerken en het verbouwen van groenten, fruit en graan. Ook kan er kleinvee, o.a.  kippen, geiten en varkens gehouden worden. Een boomkwekerij hoort ook tot de mogelijkheden want er is veel vraag naar jonge boompjes voor afscheidingen en het aanplanten van bomen. Dit zal in de toekomst inkomsten genereren voor het project. En als de kinderen weer naar huis gaan kunnen ze in ieder geval thuis meehelpen en worden ze niet meer als een buitenstaander in hun dorp gezien.

Hieronder een beknopt overzicht van de verschillende fases van het project. Elders op deze pagina vindt u uitgebreidere informatie over deze afzonderlijke fases van de bouw.

Deel 1
De eerste fase van het project was de aankoop van de grond, het boren van een waterput en de bouw van een centrale watertoren. Ook moeten er leidingen aangelegd worden vanaf de watertoren naar de diverse gebouwen.

Deel 2
Fase twee was de bouw van drie klaslokalen met makkelijk te onderhouden en hygiënische toiletvoorzieningen. Vanwege de aard van het onderwijs zijn er twee praktijklokalen en een "dormitory" gebouwd. Hier krijgen de kinderen les in o.a. houtbewerking en pottenbakken.

Deel 3
In de derde fase, wordt een administratiegebouw "dormitory" gebouwd. De dormitory bestaat uit een slaapzaal, een doucheruimte en een recreatiezaal waar 's morgens ontbeten kan worden. 's Avonds kunnen er dan spelletjes gespeeld of misschien wel TV gekeken worden. In deze fase wordt ook de keuken met eetzaal gebouwd. De bedoeling is dat in de toekomst mensen uit de omgeving daar een eenvoudige maaltijd kunnen gaan eten.

Deel 4
In deze fase wordt ook de groententuin aangelegd zodat ze groenten en fruit uit eigen tuin kunnen eten. Ook komt er een speeltuintje voor de jongste kinderen, ‘n eenvoudige draaimolen, glijbaan, een wip en schommels. 

Deel 5
Natuurlijk moeten er professionele krachten aanwezig zijn. In deze laatste fase worden er, om te beginnen, twee woningen op het terrein gebouwd voor de leerkrachten. Om goede leerkrachten aan te  kunnen trekken moet er woonruimte beschikbaar zijn; dan willen die graag in het noorden komen werken.

 

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016