Goede ontwikkelingen bij SEISUD en GIOF. De bedoeling van het project is de armoede en honger te bestrijden door toepassen van Ecologische Landbouw en ook de boeren leren, zich aan te passen aan de effecten van klimaatverandering en waar mogelijk de klimaatverandering tegen gaan. Er zijn veel activiteiten ontwikkeld. Op verzoek van boeren is SEISUD zich bezig gaan houden met de hoge sterfte van dieren van de boeren; in 2012 zijn ziekten van ruim 500 koeien en geiten behandeld en zijn ze ingeënt.

Daarnaast hebben boeren training gekregen in het voorkomen en behandelen van kleine problemen, zoals parasieten en behandeling van wonden. Ook zijn er weer drie nieuwe groepen verwelkomd die willen worden ingewijd in de organische landbouw. Er zijn 80 bijeenkomsten belegd van groepen boeren (m/v) waarbij verschillende onderwerpen aan de orde zijn geweest, maar vooral biologische landbouw. Er is bij de landbouwvakschool GIOF een proeftuin aangelegd van 6.500 m2 om leerlingen goed te kunnen trainen. In de boomkwekerij zijn meer dan 5.000 jonge boompjes gekweekt om uit te geven aan de boeren.

Plastic afval
Een bijzonder project is het onderzoek naar plasticafval. Er gaan veel dieren dood door het eten daarvan. SEISUD heeft een beurs van € 17.600 gekregen voor onderzoek en voor het opstellen van een plan. Er worden bijeenkomsten belegd met boeren om hen te leren hoe met afval om te gaan. Ook wordt een rapport aan de overheid uitgebracht met verzoek om maatregelen. Het rapport is op aanvraag beschikbaar.
Landbouwvakschool GIOF

Onderdeel van SEISUD is de landbouwvakschool GIOF (Ghana Institute of Organic Farming), in 2011-2012 gebouwd met steun van ELPG, EOF, Wilde Ganzen en Kiwanis West Friesland. De school begint goed op gang te komen. Er zijn enkele goed gekwalificeerde leraren aangesteld. Ook zijn er inmiddels goede contacten met de polytechnische school in Bolgatanga; er lijkt een goed samenwerkingsverband te ontstaan. Verder is bij de Ghanese overheid erkenning aangevraagd voor de diploma’s van GIOF. Die erkenning kan er tevens toe leiden dat de Ghanese overheid de kosten van GIOF (deels) voor haar rekening neemt.
Water

Met hulp van WorldVision is een bron geboord, zodat GIOF over water kan beschikken.
Wensen
Natuurlijk zijn er nog veel wensen, zoals hokken/stallen voor het houden van kippen, varkens en konijnen, eenvoudig slaapgebouw voor studenten die van ver komen, zonnepanelen voor elektriciteit, enz. Nog genoeg te doen dus. We blijven er samen met EOF aan werken. Bijdragen zijn dus zeer welkom.

273-leven-in-noordghana.jpg 274-veel-belangstelling-voor-het-boren.jpg 275-boeren komen met de geiten naar seisud.jpg
Cordaid
Na het beëindigen van de subsidie van Impulsis hebben we Cordaid (http://www.cordaid.org/nl/) benaderd voor steun aan het werk van de ELPG. We hebben dat specifiek gevraagd voor de grote projecten SEISUD en ZEFP. De bijdrage van Cordaid is maximaal 50% van de kosten van een project. De andere helft moet worden opgebracht door de aanvragende organisatie, in ons geval dus de ELPG. De procedure daarbij is dat de ELPG de eigen bijdrage overmaakt aan Cordaid, waarna Cordaid het hele bedrag overmaakt naar het project. Reeds gestarte projecten kunnen geen subsidie krijgen, althans niet voor het deel waar al geld voor is overgemaakt. Vandaar dat de ELPG in april subsidie heeft gevraagd voor alle kosten van SEISUD voor de periode van 1 juni 2013 t/m. 31 december 2013, oftewel de laatste zeven maanden van dit jaar. Van Cordaid is nu bericht ontvangen dat men akkoord is met de aanvraag. De gevraagde € 17.500 is samen met het bedrag van € 17.520 van de ELPG overgemaakt naar Ghana. Natuurlijk zijn we, vooral voor de mensen in Ghana, heel blij met deze bijdrage. Ook zijn we blij met het  vertrouwen dat Cordaid in ons stelt. We hopen voor volgend jaar weer een beroep op Cordaid te kunnen doen.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016