Donderdag 14 juni 2012: een bijzondere dag voor GIOF. De school is opgeleverd! De formulieren zijn getekend en er zijn foto’s gemaakt van het eind resultaat. De twee openstaande punten zijn nog het schilderen van de schoorsteenkap en het vervangen van lekkende aansluitpunten bij de polytanks. Dit zal vrijdag nog gedaan worden. De Chief was bij de overhandiging  aanwezig en uitte nogmaals zijn dank voor de inzet van ELPG, EOF en St. Bouwen. Het resterende projectgeld van GHC 391,- is overhandigd aan Peter Anoah.

Vrijdag was de eerste bijeenkomst waarbij 120 boeren verwacht werden. Die zouden verschillende lezingen bijwonen tijdens een tweedaagse workshop. Vóór het begin van de Workshop werden er meer dan 250 deelnemers geregistreerd, bestaande uit boeren en lokale leiders. Uiteindelijk werden er bij het begin en het einde van het programma maar liefst 327 deelnemers geteld, 224 mannen en 103 vrouwen. Er waren daarom meer deelnemers buiten dan in de klaslokalen; daar was plaats voor 150 mensen, de rest was buiten. Peter heeft een generator moeten gebruiken voor de omroepinstallatie - er was op dat moment geen elektriciteit - zodat iedereen het kon horen; sommige presentaties waren met PowerPoint.
Er waren ook vier (4) vertegenwoordigers van MoFA
(Ministry of Food and Agric) die over het nieuwe meststof subsidiebeleid en het concept van blok boerderijen van de regering spraken. SEISUD ging ook in op biologische landbouw om de boeren te overtuigen over te stappen op organische landbouw; vandaar een tweetal korte PowerPoint-presentaties over dit onderwerp.
Zaterdag 16 juni is een praktijkdag; Peter neemt een groep mee naar het veld voor een demonstratie over het kweken van maïs op een ecologische manier om hogere opbrengsten te halen. Een aantal boeren heeft al eerder een workshop gevolgd over landbouwbudget en krijgen nu les in meten, op welke afstand ze moeten planten, en het gebruik van organische mest.
Laatste aanpassingen
Hieronder foto's van de laatste aanpassingen o.a. van een deur waar nog een drempel geplaatst moest worden. Het schilderwerk door de vrouwen met lokale afbeeldingen en de oplevering van de school.

227-03.jpg 227a-03.jpg 243-0435.jpg 245-0463.jpg 251 schoolgebouw-1.jpg 247 Chief en medewerkers voor GIOF.jpg 250 geschilderde muur van keuken.jpg 253 toiletten.jpg 249 geschilderde muur van schoolgebouw2.jpg 254 schoolmeubilair.jpg 255 praktijkles, meten van de afstand voor het planten.jpg

De presentaties die op die dag gegeven zijn, vindt u hieronder:

PowerPoint Workshop Block Farmers

PowerPoint Organic Farming

 

 

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016