Het regenseizoen heeft eind mei langzaam maar zeker zijn intrede gedaan in Sirigu. Het heeft meerdere keren gestortregend en op enkele plekken is de invloed hiervan af te lezen aan de gebouwen. Vooral bij de oostelijke kopgevel van de keuken heeft de harde regen de RE wand enigszins aangetast. Bij de kopgevel van schoolgebouw 2 is de aantasting in mindere mate aanwezig en schoolgebouw 1 wordt afgeschermd door een boom. Het is duidelijk dat de oriëntatie van de gebouwen juist is.

Op de overige gevels heeft de regen geen invloed. Door verschillende tegenslagen en extra werkzaamheden zijn er de afgelopen periode meer kosten gemaakt dan begroot. Hieronder de belangrijkste oorzaken van dit verschil op een rij.
Egaliseren en tegelwerk.
Hiervoor is ruim twee keer zoveel zand en cement gebruikt als in eerste instantie werd aangegeven door de tegelzetter. Ook waren het maken van de plinten en het betegelen van vensterbanken aan de binnenzijde niet begroot.
Loodgieterwerk.
Op verzoek van Peter zijn in het laboratorium twee RVS gootstenen geplaatst. Deze gootstenen en het bijbehorende graaf- en leidingwerk waren niet opgenomen.
In eerste instantie wilde Peter geen waterleiding naar de toiletten. Het leek ons logischer dit wel te doen in verband met hygiëne maar ook daarvoor was niet begroot.
Huur lasgenerator.
De laatste laswerkzaamheden (dakgoten, schoorsteen) namen meer tijd in beslag dan verwacht. Daarnaast is de lasser een aantal dagen niet op komen dagen waardoor de machine ongebruikt op de bouwplaats stond. Dit zal met het salaris van de lassers worden verrekend.
Verkoop wapeningsnetten.
Voor de verkoop van de wapeningsnetten is het bedrag opgenomen van wat destijds is betaald. De marktprijs is op dit moment lager wat een verschil oplevert van 20 GHC per mat. De opbrengst bij verkoop valt hierdoor lager uit.
Door het ontstane tekort was het nog niet mogelijk om te starten met het pleisteren en schilderen van de buitengevels. Wij stellen voor, gezien de noodzaak van het pleisteren van de kopgevels die bloot gesteld worden aan de regen, daarmee te starten. Omdat er niet voldoende geld beschikbaar is zal Stichting Bouwen het pleisteren en beschilderen van deze kopgevels voor haar rekening nemen.
Schoolgebouwen
Alle vloeren in de schoolgebouwen zijn geëgaliseerd en ook het tegelwerk in het laboratorium is op het voegen na afgerond. De RVS gootstenen zijn aangesloten op de waterleiding en de afvoerleidingen zijn aangesloten op de septic tank van de keuken. De ruimtes onder de werkbank zijn niet betegeld omdat Peter heeft aangegeven hier later kastjes te willen maken.
De aluminium vensterbanken aan de buitenzijde zijn verankerd aan de wanden en aan de binnenzijde zijn er vensterbanken gemaakt van wandtegels. De stalen ramen en deuren zijn voorzien van hun laatste verflaag “agricultural green”.
De dakgoten aan voor- en achterzijde zijn geplaatst en bij het eerste schoolgebouw aangesloten op de twee polytanks. Het is nu afwachten totdat het weer gaat regenen en het eerste water "geoogst" kan worden. Op de tanks zijn ook waterleidingen aangesloten met vlotterkranen zodat het waterniveau in het droge seizoen automatisch op peil blijft. Dit werkt echter pas zodra er vanaf het centrale punt een aansluiting is op het waterleidingnet of de geplande waterpomp.
De buitenruimte tussen de schoolgebouwen is gelijk gemaakt en alle resten van bouwmaterialen zijn verwijderd. Ook zijn er diverse oude boomstronken verwijderd en is het restant aan grint gebruikt om een looppad te maken tussen de beide schoolgebouwen. Bij het tweede schoolgebouw moet nog één polytank schoongemaakt en geplaatst worden waarna deze ook op de dakgoot kan worden aangesloten.
Verder worden beide schoolgebouwen voorzien van gepleisterde plinten en worden er bij de ramen aan de achterzijde nog vensterbanken gemaakt. Om de verschillende ruimtes in de schoolgebouwen van elkaar te scheiden worden de stalen dakspanten tussen de ruimtes bekleed met aluminium-zinkplaten. Bij de buitengevels is dit al gedaan maar aan de binnenzijde moet de beplating nog worden aangebracht.
Keuken
De kookplaats en schoorsteen zijn gereed. Er zal alleen nog een aanpassing worden gedaan aan de afdekkap van de schoorsteen zodat deze beter bestand is tegen inregenen. Het tegelwerk in de keuken is bijna afgerond en ook hier zijn de deur en het vouwraam voorzien van hun laatste verflaag. De dakgoten moeten nog worden aangesloten op de polytank zodat ook hier het regenwater kan worden opgevangen en gebruikt kan worden bij de wasplaats aan de achterzijde van de keuken.
Toiletten
De PVC pijpen voor ventilatie van de latrines zijn geplaatst en de wanden en vloeren zijn betegeld. De hurk-wc's zijn geplaatst en de betonnen deksels van de latrine zijn betegeld en voorzien van verzonken handgrepen.
De stalen deuren zijn van een groene verflaag voorzien; de binnen- en buitenwanden moeten nog geschilderd worden. Ook bij de toiletten zullen de dakgoten worden aangesloten op de polytank. Uit hygiënisch oogpunt is besloten om de waterleiding door te trekken naar de toiletten zodat er ook in het droge seizoen water beschikbaar is voor het schoonmaken en handen wassen.
Oplevering
De voor- en daarmee ook de eindoplevering is opgeschoven en wordt over 3 weken verwacht plaats te vinden. Dit heeft met name te maken met te veel opleverpunten op de geplande vooroplevering. De werkzaamheden, allemaal in het kader van afwerking, nemen meer aandacht en tijd in beslag dan gehoopt en verwacht. Peter Anoah is daarvan op de hoogte en heeft daar mee ingestemd.

 

 

 

204 xx laden van bewapeningsnetten.jpg 195 schoolgebouw 2.jpg 196 laboratorium.jpg 197 polytanks schoolgeb 1.jpg 198 Plint schoolgebouw 2.jpg 199 Werkblad en vouwraam keuken.jpg 200 Deksel latrine met verzonken handgreep.jpg 201 Oostelijke kopgevel keuken.jpg 202 Detail kopgevel keuken.jpg 203 Oostelijke kopgevel schoolgebouw 2.jpg 204 Detail kopgevel schoolgebouw 2.jpg 205 Vensterbanken.jpg 206 Aansluiten dakgoten op polytanks.jpg 207 Looppad tussen schoolgebouwen.jpg 208 Plaatsen leidingwerk en kraan wasplaats.jpg 209 Kookplaats met schoorsteen.jpg 210 Voegen van het tegelwerk toilet.jpg

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016