De dakplaten voor zowel het tweede schoolgebouw als de keuken zijn geplaatst en vervolgens zijn de betonnen vloeren bijna allemaal gestort. Peter is weer terug in Sirigu en er zijn een aantal dingen met hem doorgenomen.
Hij had de wens om in de keuken twee kookplaatsen op gas en twee kookplaatsen op hout te maken. De beschikbare ruimte is daarvoor echter te beperkt en in het huidige budget is geen geld opgenomen voor een grote externe gastank.

Peter gaf aan dat er in verband met eventuele tekorten aan gas sowieso houtkookplaatsen moeten komen. Er is daarom besloten om vast te houden aan het huidige plan en in een later stadium eventueel uit te breiden met grote gasflessen of een gastank. Peter gaf ook aan dat het keukengebouw te klein is om zowel in te koken als voor de opslag van voedsel. Zijn voorstel was om er een extra store naast te bouwen. Na samen de indeling van de ruimtes in de schoolgebouwen te hebben doorgenomen blijkt er in schoolgebouw 1 een ruimte "over" te zijn die kan worden gebruikt als opslag. De nieuwe indeling is ook gebruikt om de energiebehoefte van de gebouwen vast te stellen. Aan de hand hiervan zal een vergelijking worden gemaakt tussen een aansluiting op het elektriciteitsnet en het plaatsen van zonnepanelen. Peter gaat een aanvraag indienen bij World Vision voor de aanleg van een borehole bij de schoolgebouwen. De aanleg van de waterleiding wordt uitgesteld totdat hier uitsluitsel over is.
Materieel & Materiaal
Bij het storten van de eerste vloeren haperde de elektromotor van de betonmolen. Waarschijnlijk door de grote belasting en hoge temperaturen bleek de condensator het te hebben begeven. Gelukkig kon deze eenvoudig worden vervangen en is er meteen een reserve exemplaar aangekocht. Sinds de reparatie draait de elektromotor al bijna een week lang acht uur per dag zonder problemen. Aan de betonmolen zelf is wat laswerk verricht vanwege kleine scheuren in het staal. In totaal zijn er 200 zakken cement gekocht voor GHC 20,- per stuk. Een groot deel hiervan wordt gebruikt voor de vloeren en het resterende deel zal gebruikt worden voor het tegelwerk. De vloertegels voor de toiletten en de keuken zijn aangekocht en vervoerd naar de bouwplaats. In de komende week zullen ook de wandtegels worden gekocht en er is met de tegelzetter afgesproken dat hij op maandag 2 april zal beginnen. Voor montage van de dakgoten zijn er in Bolgatanga beugels gemaakt die aan de staalconstructie worden vastgelast. Er wordt geprobeerd om deze week al het resterende materiaal voor het project aan te kopen en op de bouwplaats te krijgen. Dit aangezien de auto van Stichting Bouwen binnenkort in het zuiden nodig is.
WT01 (gebouw 1)
Bij het eerste schoolgebouw zijn de boeiboorden aan de zijkanten van het dak geplaatst en zijn de eerste en laatste beugel voor de dakgoot aan de voorzijde geplaatst. Het hoogteverloop is opgemeten om er zeker van te zijn dat het regenwater straks in de polytanks terechtkomt. Daarnaast is er begonnen met het maken van een betonnen werkbank in het laboratorium. De werkbank en de wanden waar deze op geplaatst wordt zullen later worden betegeld.
WT02 (gebouw 2)
De dakplaten en boeiboorden zijn geplaatst en op de veranda na zijn alle betonvloeren gestort. Voor het storten is de ondergrond verdicht met een trilplaat. De laatste delen van de bekisting van de ringbalk zijn verwijderd en de ringbalk is op een aantal plaatsen bijgewerkt door één van de metselaars. De stalen ramen en deuren zijn geschilderd en gereed om geplaatst te worden.
Keuken
Ook bij de keuken zijn de dakplaten en boeiboorden geplaatst. De keukenvloer is gestort en deze week wordt het laswerk aan de stalen ramen en deuren afgerond. Daarna zal de stalen schoorsteen voor boven de kookplaats gelast worden.
Toiletten
Bij de toiletten zijn de boeiboorden geplaatst en zijn er dakplaten tegen de zijkanten van de staalconstructie aangebracht om het geheel af te dichten. Volgende week zal de tegelzetter starten met het tegelwerk voor de toiletten. De stalen deuren zijn geschilderd en gereed om geplaatst te worden.

155-bekisting voor de werkbank in het laboratorium.jpg 156-boeiboorden en beugels voor de dakgoot van het eerste schoolgebouw.jpg 157-verdichten van de ondergrond voor het storten van de betonvloeren.jpg 158-plaatsen van de wapening voor de betonvloeren.jpg 159-storten van de betonvloeren.jpg 160-het betonteam in actie bij schoolgebouw 2.jpg 161-het dak van de keuken.jpg 162-het toiletgebouw met polytank.jpg 163-levering van cement.jpg 164-laswerk keukenraam.jpg 165-schilderwerk ramen en deuren.jpg

 

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016