Na een tiidje van stilte is hier weer de volgende voortgangsrapportage. Bas en Eric schrijven dat ze iets te vroeg hadden gejuicht aangezien er toch nog behoorlijk wat regen was gevallen. Dit heeft er wederom voor vertraging gezorgd. Het weer lijkt inmiddels wel op te klaren en we gaan er vanuit dat we nu zonder al te veel problemen door kunnen bouwen. Intussen is Bas Hoevenaars na een periode van ruim 5 maanden weer terug naar Nederland. In de laatste twee weken heeft hij het project overgedragen aan Robert die vanaf nu de bouw zal begeleiden.

Ook zijn beide voormannen, Godsper en Abah volledig ingelicht en zijn de taken onderling duidelijk verdeeld. Godsper houdt zich bezig met de RE wanden, Abah richt zich op de toiletten. 

RE wanden

Na een uitvoerige testperiode hebben we de juiste mengverhouding gevonden om RE wanden te maken. De veranda muur staat en is prima gelukt. Uit de testen is gebleken dat toevoeging van een beetje cement (25kg per 0,5m3 RE) veel verbetering oplevert als het gaat om het bestand zijn tegen regen. Daarnaast is het ook zo dat - nu men lokaal ziet dat er cement toegevoegd wordt - er ineens meer vertrouwen is in de kwaliteit. Ook dit is in andere projecten gebleken; duurzaam bouwen is niet zozeer het toepassen van duurzame materialen, het is vooral zorgen dat het lokaal gedragen wordt. 
Schilderwerk
Door de regen hebben we dus veel tijd kunnen steken in het voorbereidende werk. Alle spanten voor de school en toiletten liggen geschilderd en wel gereed om geplaatst te worden.
Toiletgebouw
Door de regen is, ondanks het afdekken, pleisterwerk aan de binnenkant van latrines beschadigd geraakt. Dit is inmiddels hersteld. De bekisting is gesteld, de wapening gevlochten, de sparingen aangebracht en alles is gereed om te storten.
Keuken
De fundering is uitgezet er wordt deze week nog met het uitgraven begonnen.
Planning
Er wordt verder gewerkt aan de RE wanden van school gebouw 1. Het is nu zaak om snel omhoog te werken zodat iedereen resultaat ziet. Aangezien we met 500mm per laag naar boven gaan gaat dat vrij snel. Dan kan de ringbalk en het dak geplaatst worden. Deze week moet de vloer van de toiletten gestort kunnen worden, alles ligt klaar. Na het weekeinde kunnen de muren van de toiletten opgemetseld worden. De fundering van de keuken zal deze week uitgegraven worden en is hopelijk dit weekeinde gereed. De grond is nu een stuk zachter door de regen. In de verloren uurtjes werken we aan het storten van prefab betonnen afdekelementen voor op de veranda muur.

045-a11-10-04.jpg 046-11-10-04.jpg 047-11-10-04.jpg 048-11-10-04.jpg

Gesprek met Peter en andere GIOF leden
Vlak voor het vertrek van Bas is er nog een uitvoerige vergadering geweest met GIOF. Een belangrijk onderwerp was de bouw van de school. Peter zal ongetwijfeld een verslag maken maar het leek ons gepast toch een korte samenvatting op te nemen in deze rapportage.

  • Bas heeft een korte maar duidelijke toelichting gegeven over de werkzaamheden van de afgelopen periode en nogmaals benadrukt dat Stichting Bouwen geen aannemer is maar een NGO. De verschillen zijn toegelicht met als belangrijkste de openheid van ons handelen.
    Er is aangegeven dat we ons nu richten op het afmaken van schoolgebouw 1 zodat die zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. De toiletten en keuken lopen simultaan mee maar er wordt pas met schoolgebouw 2 gestart zodra schoolgebouw 1 af is. Dit is positief ontvangen door GIOF.
  • Peter gaf aan dat hij van de bliksembezoeken van Eric meer overleg had verwacht waar Peter bij betrokken zou zijn.  Daar heeft hij een goed punt en daar zal bij het volgende bezoek eind dit jaar zeker rekening mee worden gehouden, al hebben wij ons gericht op het instrueren en doorspreken van technische aspecten van het project met Bas en de voormannen.
  • Peter vroeg zich af waarom GIOF niet benaderd is voor het leveren van werkers. In principe waren er al werkers op het terrein en is dat enigszins van zelf gelopen dat zij zijn gebleven. Het zijn tenslotte allemaal mensen uit Sirigu. De vraag is nu om rondom een vaste bouwploeg te rouleren met een aantal mensen zodat iedereen aan bod komt. Omdat we nu in de fase zijn gekomen waar we meer mensen kunnen gebruiken voor rammen zal dit gedaan worden. Een lastig aspect hiervan, uit ervaring met andere projecten, is dat het veel meer begeleiding kost omdat er minder snel routine wordt opgebouwd. Dat houden we dus goed in de gaten.
  • Peter vroeg of wij een lokale voorman uit Sirigu kunnen opleiden voor de mogelijke toekomstige projecten. Dat zal geheel afhankelijk zijn van de kwaliteit van de werkers ter plaatse. Een voorman moet wel iets in zijn mars hebben en die komt meestal vanzelf bovendrijven. Tot nu toe is er nog geen geschikte kandidaat gevonden.
  • Voor het meubilair is er in Bolgatanga een lasser die prima stoelen maakt, voorzien van een opklapbaar schrijftafeltje en die kosten GHC 35,-. Peter stelde voor een lasser naar Bolgatanga te sturen om bij hem in de leer te gaan, Bas gaf aan er één te kopen en ze na te maken. Er is daar nog geen definitief besluit over genomen. Bas stuurt nog een foto van de stoel.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016