Documenten landoverdracht, het voorlopige siteplan en 2e rapportage door ing. Bas Hoevenaars van de Stichting Bouwen. De week stond in het teken van het opstarten van de bouw in Sirigu. Een belangrijk onderdeel van deze start was het vormen van een team van werkers. Het onderhandelen over de salarissen was lastig omdat de werkers te veel eisten en wij goed op de hoogte zijn van de lokale salarissen. Inmiddels hebben we een vast team van tien werkers die afgelopen week prima gewerkt hebben.


Fundering
Om te voorkomen dat al het vocht uit het beton van de fundering de grond in trekt hebben we een plastic folie in de uitgegraven funderingssleuven gelegd. Daarna zijn we de sleuven op gaan vullen met stenen. Deze stenen worden in de omgeving geraapt. Het aankopen van de stenen is een hele klus omdat de eigenaren van de stenen, meestal vrouwen, allemaal willen onderhandelen over de prijs van hun hoopje stenen. De eerste laag stenen en beton zijn intussen gevuld en gestort. De fundering is na het storten afgedekt met plastic om te voorkomen dat het vocht uit het beton trekt. De volgende fase voor de fundering is het stellen van de bekisting. Hier gaan we deze week mee beginnen. Zodra de bekisting gesteld is kan de tweede laag gevuld worden met stenen en daarna kan de tweede laag beton gestort worden.

008 11-07-06.jpg 007 11-07-06.jpg 009 11-07-06.jpg 010 11-07-06.jpg
Laswerk
De afgelopen week zijn de twee lassers die Sirigu telt druk bezig geweest met de eerste las klus voor het bouwproject. Voor de bekisting van de Rammed Earth wanden gebruiken we stalen klemmen om de bekisting bij elkaar te houden. Het eerste exemplaar hebben we samen met de lassers gemaakt om te laten zien wat we willen hebben en om de maten correct te krijgen. Voor extra maatvastheid hebben we een mal gelast die de lassers gebruiken om de boven beugel te lassen. Er zijn nu 30 klemmen gelast en daarmee is deze klus ten einde gekomen.
013 11-07-06.jpg 007 11-07-06.jpg 009 11-07-06.jpg 010 11-07-06.jpg
Proefstuk
Voor het proefstuk hebben we een fundering gestort met verschillende beton mengsels. Zo kunnen we testen welk mengsel het beste samen gaat met het type fundering dat we toepassen. Na het ontkisten was duidelijk te zien dat het eerste mengsel te dik was (op de foto helemaal rechts). Het middelste deel is het beste gelukt, met deze verhouding werken we nu. Op deze proef fundering gaan we deze week een stuk Rammed Earth maken om te laten zien hoe dat in zijn werk gaat en om de bekisting te testen.

011 11-07-06.jpg 012 11-07-06.jpg 009 11-07-06.jpg 010 11-07-06.jpg

Planning
Komende week gaan we de funderingsbekisting maken voor een schoolgebouw. Deze kan dan gevuld worden met stenen en daarna kan de tweede laag beton gestort worden. De bekisting wordt in de tweede week verplaatst naar het andere schoolgebouw. We willen ook gaan beginnen met het maken van de dakspanten. We gaan een dakspant samen met de lassers maken. Dit spant kan vervolgens dienen als mal voor de andere spanten. Voor het proefstuk gaan we een bekisting maken voor de Rammed Earth muur. Deze bekisting zal vervolgens geplaatst worden om de wand te maken. Deze week gaan we beginnen met de voorbereidingen voor het toilet gebouw. Hier willen we een apart bouwteam voor aanstellen om de bouw te versnellen.

Eigendom grond
Los van bovenstaand verslag , hebben we ook twee officiële documenten van de aankoop van het land ontvangen. Deze zijn gemaild door Peter Anoah, de directeur van SEISUD-GIOF. Zoals u kunt zien is het eerste document "ondertekend" op 10 november 2010, het andere is van recentere datum: 29 juni 2011. In deze regio gebeurt dat nog vaak door het plaatsen van een duimafdruk.

007a official document landowners 11-07-02.jpg 007b official document landowners 11-06-29.jpg 007c overzicht land.jpg 010 11-07-06.jpg

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016