De eerste voortgangsrapportage over de school in Sirigu werd op 20 juni 2011 ontvangen via de stichting ELPG.
Dit verslag is gemaakt door Bas Hoevenaars van de stichting Bouwen die de bouw van de school begeleidt. Begin mei is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de GIOF school in Sirigu. Inmiddels is de eerste schop de grond in gegaan voor de funderingen en zijn we op het punt aan gekomen dat de daadwerkelijke bouw gaat beginnen.


Werkvoorbereiding

Omdat de wanden gemaakt gaan worden van Rammed Earth moest het tekenwerk aangepast worden aan deze bouwmethode. Dit is gebeurd en de tekeningen zijn geprint. Daarnaast is ook de begroting aangepast. Deze begroting is tevens de basis voor de bestellijst. Met behulp van de bestellijst krijgen we inzicht in hoeveel en welke materialen we nodig hebben voor de bouw. Uitgaven die we doen verwerken we in een bankboek waarbij we tevens in de gaten houden hoe de uitgaven verlopen ten opzichte van de begroting zodat we tijdig aan de bel kunnen trekken.
Uitzetten

Na de werkvoorbereiding zijn Bas en zijn voorman Godsper vertrokken naar Sirigu. We zijn begonnen met het uitzetten van de gebouwen op de bouwlocatie. De eerste dag hebben we het perceel ingemeten omdat we twijfels had over de situatie tekening die er was. Na het inmeten heeft Bas een nieuwe situatie tekening gemaakt. Met de nieuwe situatie als basis hebben we in overleg de posities van de diverse gebouwen bepaald. Eerst hebben we een straat uitgezet die uitkomt op het plein tussen de twee schoolgebouwen. Daarna hebben we een bouwraam gemaakt voor de twee schoolgebouwen. Aan de hand van dit bouwraam kunnen we alle maten uit gaan zetten tijdens de bouw. Voor het toilet gebouw hebben we de locatie bepaald waar het gat gegraven moet worden voor de fundering en de kuil onder de toiletten. De plaats waar de keuken gaat komen is nog niet helemaal duidelijk dus dit bouwraam hebben we klaar gemaakt om te plaatsen maar is nog niet geplaatst.

001 funderingssleuven school gebouwen 11-06-20.jpg 002 funderings pit voor de toiletten 11-06-20.jpg 003 vrachtwagen onderweg naar de cementfabriek 11-06-20.jpg 004 afslag van de mainroad naar de bouwplaats 11-06-20.jpg 005 opslag staal en aluminium 11-06-20.jpg 006 opslag plaats 11-06-20.jpg

Fundering
Na het uitzetwerk zijn er twee teams begonnen met het uitgraven van de fundering. Binnen twee weken zijn funderingen uitgegraven voor de school gebouwen en het toilet gebouw. De grond in Sirigu is erg hard wat het graven niet gemakkelijk maakt. Het diepe gat voor de toiletten is voor de helft door rotsen gehakt. Omdat de locatie van de keuken nog niet zeker is wordt deze fundering later uitgegraven.
Transport
Omdat er in het noorden weinig materiaal beschikbaar is en de prijs ook hoger is dan in het zuiden hebben we besloten om de materialen in Tema en Accra te kopen en per vrachtwagen naar het noorden te transporteren. Het bestellen van de materialen was geen probleem. Het regelen van de vrachtwagen echter wel. De communicatie met het transport bedrijf was niet duidelijk wanneer het er op neer kwam of de vrachtwagen klaar was om te laden. Daardoor heeft het vertrekken van de vrachtwagen een week vertraging op gelopen. Ondanks de moeizame start van het transport zijn alle materialen aangekomen in Sirigu. De vrachtwagen heeft alles op de bouwplaats afgeleverd. Het cement, staal en aluminium ligt netjes in de opslag ruimtes.
Planning
De komende twee weken gaan we starten met de fundering van de school gebouwen. Er zal gestart worden met laswerk voor de Rammed Earth bekisting. En we gaan een Rammed Earth proefstuk maken.

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016