Samenwerking met ELPG
Vanuit MinBuZa wordt - in het kader van ontwikkelingssamenwerking - gevraagd om meer onderlinge samenwerking. Naar aanleiding daarvan heeft het Equal Opportunity Fund (EOF) besloten om het GIOF-landbouwproject in Sirigu mede te ondersteunen. Het project wordt uitgevoerd door de Ghanese organisatie SEISUD (Sirigu Ecological Initiative for Sustainable Development). Peter Anoah is de initiatiefnemer en projectleider.

EOF werkt in Nederland samen met de stichting Ecologisch Landbouw Project Ghana (ELPG) welke de organisatie SEISUD al vanaf 2007 steunt met o.a. het opknappen van een basisschool en de aanleg van een ecologische schooltuin en de uitbreiding ervan. De leerlingen krijgen er - naast het gewone onderwijs - les in ecologische landbouw en milieu. Het enthousiasme van deze lagere school is overgeslagen op de studenten van de middelbare school. Ook zij nemen nu deel aan het schooltuinproject. Via de kinderen is het enthousiasme overgeslagen op de de boeren (mannen en vrouwen). Zij krijgen inmiddels ook les in ecologische landbouw en in sociale onderwerpen als man-vrouw verhouding en voorkomen van geweld tegen vrouwen. Dat gebeurt in vier verschillende dorpen en met goede resultaten.

Als projectleider heeft Peter Anoah plannen om een school voor organische landbouw op te richten: het Ghana Institute for Organic Farming (GIOF). Daar kunnen boeren en jongeren onderricht krijgen en praktijkervaring opdoen in milieu, organische landbouw en maatschappelijke onderwerpen. Natuurlijk wordt op kleine schaal begonnen. De grond voor dit project is inmiddels aangekocht. ELPG en EOF geloven in het project, het enthousiasme en de inzet van Peter Anoah; wij willen hem steunen met dit project. En niet alleen ELPG en EOF, maar ook Wilde Ganzen hebben het project beoordeeld en de aanvraag goedgekeurd. Het gaat om de bouw van een praktijkschool voor ecologische landbouw. Dit biedt een duurzame toekomst voor de boeren in het noorden van Ghana.

Voor het ontwerp en de bouw van de school is contact gezocht met de stichting Bouwen die de bouw in Ghana gaat begeleiden.

00 uppereastregion.jpg 01sirigu.jpg 04sirigu.jpg 03sirigu.jpg 02sirigu.jpg

De bevolking in het noorden van Ghana leeft van de kleinschalige landbouw die nog op een traditionele manier wordt bedreven. De vruchtbaarheid van de bodem neemt echter af, de opbrengsten zijn karig en honger komt regelmatig voor. Duurzame landbouw kan daar verandering in brengen. Een verdubbeling van de oogst, of meer zelfs, is haalbaar met ecologische landbouwmethoden.

In Sirigu, in het district Kassena Nanakana West, in het noorden van Ghana, zijn enkele jaren geleden veelbelovende initiatieven gestart om praktijklessen in ecologische landbouw te geven. Ouders zijn aangestoken door de verhalen van hun kinderen en door de zichtbaar hogere opbrengsten van de schooltuin. De resultaten van deze praktijkvoorbeelden zijn overtuigend. Meer mensen, boeren en boerinnen, en ook schoolverlaters, zien het belang van ecologische landbouw. Niet alleen voor het herstel van de bodemvruchtbaarheid en de bescherming van het milieu, maar vooral door de hogere opbrengsten. Daardoor wordt de bestaanszekerheid op korte en lange termijn aanzienlijk groter.

Sirigu en de omliggende dorpen tellen 30.000 mensen. Er is echter geen landbouwschool in de wijde omgeving. Om de praktijklessen in ecologische landbouw beter te organiseren is in 2007 is de organisatie SEISUD opgericht. De kleine, maar ervaren en gemotiveerde staf van SEISUD, onder toezicht van een deskundig bestuur, maakt de ervaringen die eerder met ecologische landbouw zijn opgedaan toegankelijk voor een groter deel van de boerenbevolking van Sirigu en omgeving.

SEISUD verzorgt praktijklessen in ecologische landbouw. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als het maken en gebruiken van compost, het voorkomen van erosie, goed watergebruik, het werken met trekdieren, enz. SEISUD biedt de boerenbevolking ook de gelegenheid elkaar te ontmoeten en inzichten en ervaringen uit te wisselen. Bij de cursussen komen ook maatschappelijke onderwerpen aan bod als man-vrouw verhoudingen en het voorkomen van geweld tegen vrouwen. De activiteiten van SEISUD zijn aangeslagen bij de bevolking, zowel bij boeren en boerinnen als bij (voortijdige) schoolverlaters. Ecologische landbouw heeft daardoor een goede toekomst gekregen in Sirigu en omgeving.

SEISUD heeft plannen om een praktijkschool te bouwen voor het verder bevorderen van ecologische landbouw. Het gaat om een gebouw met vier klaslokalen, een kantoorruimte, een ontvangstkamer, een laboratorium en toiletten. Met deze praktijkschool krijgen de eerder genomen initiatieven een vaste basis. De naam van de praktijkschool is al bedacht: GIOF: Ghana Institute for Organic Farming. De school verzorgt elk jaar aan honderd (voortijdige) schoolverlaters lessen in ecologische landbouw. Ook aan honderd boeren en boerinnen worden praktijklessen gegeven.

SEISUD werkt al enige jaren samen met de Nederlandse Stichting ELPG (Ecologische Landbouw Projecten Ghana). EOF kent de stichting ELPG al verschillende jaren omdat beiden aangesloten zijn bij het Holland-Ghana Platform en al eerder projecten samen hebben ondersteund. ELPG heeft SEISUD o.a. gesteund bij het aanleggen van de ecologische schooltuin en de aanschaf van schoolmeubilair. Zowel EOF (1990) als ELPG (1975) hebben sinds de oprichting van hun veel ervaring met projecten in Ghana opgedaan. Wilde Ganzen heeft veel vertrouwen in de samenwerking tussen SEISUD, ELPG en EOF. Na het realiseren van de bouw van het GIOF blijft ELPG betrokken bij SEISUD onder meer door bij te dragen aan het betalen van lopende kosten. SEISUD heeft de steun van de lokale autoriteiten.

De kosten van het bouwen van het Ghana Institute for Organic Farming zijn begroot op € 105.000,00. Dit wordt bij elkaar gebracht door ELPG € 42.741,94 door EOF € 25.000,00 en door Wilde Ganzen € 37.258,59. Dat is in totaal € 105.000,53

EOF heeft hiervoor u als donateur nodig. Samen kunnen wij de totstandkoming van deze landbouwschool realiseren. Dankzij uw bijdrage wordt ecologische landbouw in Noord Ghana bevorderd, waardoor schoolverlaters, boeren en boerinnen aan een beter bestaan kunnen werken, met behoud van het milieu.

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016