Landbouwschool Sirigu

Voortgangsrapportage 3 door Bas Hoevenaars van Stichting Bouwen
We zijn weer twee weken verder. De afgelopen twee weken liep het bouwteam gesmeerd. De werkers raken gewend aan onze manier van werken en de samenwerking tussen voorman en werkers gaat prima. We hebben geprobeerd een timmerman aan te nemen maar dit is nog niet gelukt. Al drie keer heeft een timmerman beloofd om te komen maar alle drie zijn ze nooit op komen dagen. We zijn nu bezig met de vierde, hopen dat hij wel komt.

Documenten landoverdracht, het voorlopige siteplan en 2e rapportage door ing. Bas Hoevenaars van de Stichting Bouwen. De week stond in het teken van het opstarten van de bouw in Sirigu. Een belangrijk onderdeel van deze start was het vormen van een team van werkers. Het onderhandelen over de salarissen was lastig omdat de werkers te veel eisten en wij goed op de hoogte zijn van de lokale salarissen. Inmiddels hebben we een vast team van tien werkers die afgelopen week prima gewerkt hebben.

De eerste voortgangsrapportage over de school in Sirigu werd op 20 juni 2011 ontvangen via de stichting ELPG.
Dit verslag is gemaakt door Bas Hoevenaars van de stichting Bouwen die de bouw van de school begeleidt. Begin mei is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de GIOF school in Sirigu. Inmiddels is de eerste schop de grond in gegaan voor de funderingen en zijn we op het punt aan gekomen dat de daadwerkelijke bouw gaat beginnen.

De nieuwe tekeningen
Vandaag, 11 juni nieuwe tekeningen binnen gekregen. Ook zijn er de afgelopen week wat situaties geweest die alvast voor vertraging hebben gezorgd. Ondanks dat het vervelend is houden de mensen in Ghana de moed er in en proberen de “verloren” tijd in te halen gedurende de rest van het project. De meeste vertraging is gekomen door het laat leveren van de dakplaten. Dit heeft bijna een week langer geduurd dan was afgesproken.

Mail uit Ghana
Zaterdag 28 mei kregen we een mail uit Ghana met het bericht dat het geld ontvangen was. Twee foto's erbij waarop de locatie goed te zien is en dat men begonnen is met het uitzetten van de bouw. Er staan nogal wat bomen maar gelukkig hoeft er maar één boom gekapt te worden. En, toeval of niet, deze boom was al ziek.

Locatie voor GIOF
Op dit moment wordt uitgemeten
waar de piketpaaltjes moeten komen staan voor GIOF, de nieuwe landbouwschool . Een van de medewerkers van stichting Bouwen is in Accra om allerlei materiaal te kopen voor de bouw. Ook worden de definitieve tekeningen van de gebouwen gemaakt. De school wordt gebouwd volgens de Rammed Earth methode.

Samenwerking met ELPG
Vanuit MinBuZa wordt - in het kader van ontwikkelingssamenwerking - gevraagd om meer onderlinge samenwerking. Naar aanleiding daarvan heeft het Equal Opportunity Fund (EOF) besloten om het GIOF-landbouwproject in Sirigu mede te ondersteunen. Het project wordt uitgevoerd door de Ghanese organisatie SEISUD (Sirigu Ecological Initiative for Sustainable Development). Peter Anoah is de initiatiefnemer en projectleider.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016