Landbouwschool Sirigu

een Plankje en een slangetje met waterBij GIOF (Ghana Institute of Organic Farming) in Sirigu, staat er op het terrein van de school een grondwaterbron. Een ondiepe put, waar in de natte tijd en aan het begin van de droge tijd grondwater uitgeschept kan worden. Deze put wordt gebruikt voor water in de tuin en het compostproces. De put vult zichzelf met grondwater. In de loop van de droge tijd zakt het grondwater en komt de put droog te staan. (foto 1)

Op de GIOF-campus is een stal met 100 guineafowls (parelhoenders), een boomkwekerij en een grote omheinde groentetuin. Volgend jaar komen daar ook varkens en konijnen bij. Daar worden praktijklessen gegeven. Vooral de guineafowls hebben veel perspectief. Peter heeft een kleine broedmachine gekocht. Daarin worden guineafowl-eieren van dorpelingen uitgebroed. De eerste, zeer kwetsbare, 8 acht weken worden de kuikens op GIOF door de studenten verzorgd.

ELPG-bestuursleden zijn op bezoek geweest bij de projecten van Peter Anoah in Sirigu. We zijn ontzettend trots en blij dat het Ghana Institute of Organic Farming (GIOF) gestart is met een éénjarige praktijkopleiding Biologische Landbouw. De opstart van de landbouwvakschool GIOF vraagt veel overleg en begeleiding, ook omdat de inbedding straks in het Ghanese schoolsysteem erg belangrijk is. In Sirigu zijn daarom in december 2013 alle ins en outs van het project goed doorgesproken met staf en projectleider Peter Anoah.

Goede ontwikkelingen bij SEISUD en GIOF. De bedoeling van het project is de armoede en honger te bestrijden door toepassen van Ecologische Landbouw en ook de boeren leren, zich aan te passen aan de effecten van klimaatverandering en waar mogelijk de klimaatverandering tegen gaan. Er zijn veel activiteiten ontwikkeld. Op verzoek van boeren is SEISUD zich bezig gaan houden met de hoge sterfte van dieren van de boeren; in 2012 zijn ziekten van ruim 500 koeien en geiten behandeld en zijn ze ingeënt.

Om een beter beeld te krijgen van het Ghana Insitute of Organic Farming (GIOF) vindt u onder de "lees meer" link de plattegrond van het terrein. Bovenaan de twee schoolgebouwen, ieder 32,50 mtr lang. Links van schoolgebouw 1 de keuken en daar onder het toiletgebouwtje. De vaag getekende gebouwen zijn de plannen voor de toekomst. De wensen zijn onder meer een auditorium, huisvesting voor leraren en een slaapgebouw voor leerlingen.

Donderdag 14 juni 2012: een bijzondere dag voor GIOF. De school is opgeleverd! De formulieren zijn getekend en er zijn foto’s gemaakt van het eind resultaat. De twee openstaande punten zijn nog het schilderen van de schoorsteenkap en het vervangen van lekkende aansluitpunten bij de polytanks. Dit zal vrijdag nog gedaan worden. De Chief was bij de overhandiging  aanwezig en uitte nogmaals zijn dank voor de inzet van ELPG, EOF en St. Bouwen. Het resterende projectgeld van GHC 391,- is overhandigd aan Peter Anoah.

Op 31 mei ontvingen we een nieuw verslag van Eric de Ruiter en Jan-Ivo Kikken van de Stichting Bouwen. Zij schrijven: “Het einde is in zicht! Souley - de tegelzetter - en zijn mannen, zijn vorige week weer vertrokken en hebben prima werk geleverd al heeft het langer geduurd dan hun planning en meer cement gekost maar gelukkig niet zonder resultaat”. Alle dakgoten zijn gemonteerd en aangesloten en na een bescheiden regenbui zijn de polytanks al gevuld dus dat werkt goed.

Het regenseizoen heeft eind mei langzaam maar zeker zijn intrede gedaan in Sirigu. Het heeft meerdere keren gestortregend en op enkele plekken is de invloed hiervan af te lezen aan de gebouwen. Vooral bij de oostelijke kopgevel van de keuken heeft de harde regen de RE wand enigszins aangetast. Bij de kopgevel van schoolgebouw 2 is de aantasting in mindere mate aanwezig en schoolgebouw 1 wordt afgeschermd door een boom. Het is duidelijk dat de oriëntatie van de gebouwen juist is.

Het verslag is deze keer wat korter dan normaal. Dat heeft te maken met de “kleine” werkzaamheden in het kader van de afwerking. De vloeren worden voorzien van een zand-cementlaag als gladde afwerklaag in plaats van tegels, gezien de hoge kosten van vloertegels. De betonvloer moet een ruw oppervlak hebben om een goede hechting te krijgen. Daarna wordt er een halfdroge mix van zand en cement als het ware op de vloer geramd.

Afgelopen week zijn de eerste regens weer gevallen! De verkoeling die dit met zich mee brengt is erg welkom maar is meestal van korte duur. Het project staat in het teken van afwerking; dakgoten, ramen monteren, loodgieters werk, tegelwerk etcetera. Nu de betonmolen prima werkt en eigenlijk niet echt meer gebruikt wordt is de lasgenerator zeer onbetrouwbaar gebleken. Hij is herhaaldelijk terug gebracht om gerepareerd te worden wat niet motiverend werkt.

De dakplaten voor zowel het tweede schoolgebouw als de keuken zijn geplaatst en vervolgens zijn de betonnen vloeren bijna allemaal gestort. Peter is weer terug in Sirigu en er zijn een aantal dingen met hem doorgenomen.
Hij had de wens om in de keuken twee kookplaatsen op gas en twee kookplaatsen op hout te maken. De beschikbare ruimte is daarvoor echter te beperkt en in het huidige budget is geen geld opgenomen voor een grote externe gastank.

In de afgelopen twee weken is er goede vooruitgang geboekt, ondanks kleine tegenslagen. De staalconstructies voor de daken van schoolgebouw 2 en de keuken zijn geplaatst en de plateaus voor de polytanks zijn gereed. Peter Anoah heeft aangegeven in de keuken op gas te willen koken. Om te kijken hoe de kookplaats kan worden ingericht zijn er drie scholen bezocht in Bolgatanga. Zodra Peter terug is in Sirigu kan worden gekeken wat de exacte wensen en bijbehorende kosten zijn.

Met regelmatig temperaturen van boven de 40°C is de warmste maand van het jaar aangebroken. Er is de afgelopen twee weken weer hard gewerkt maar toch blijken diverse werkzaamheden meer tijd te kosten dan gepland. Het verloop van de waterleiding vanaf de weg naar het centrale punt is gewijzigd.
De leiding zou in eerste instantie over andermans grond lopen wat tot problemen kan leiden bij eventuele toekomstige bouwplannen. Er is nog niet gestart met de graafwerkzaamheden.

De afgelopen week is er weer volop gewerkt op de bouw. Met twee voormannen en de twee stagiaires van de stichting Bouwen, Jan-Ivo en Ali,  worden er zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd.
In samenspraak met Peter Anoah, directeur SEISUD, is vastgesteld waar het centrale punt voor de waterleiding zal komen. Dit is nabij de oostelijke kopgevel van gebouw 1.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

CBF Erkend Goed Doel

1 september 2016