HOLIFE

Het knopen van draden voor weefgetouwHOLIFE (House of Liberation for empowerment) werkt samen met plattelandsvrouwen en weduwen. Daarnaast motiveert HOLIFE jonge meisjes die soms de basisschool niet af maken en niet aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. HOLIFE biedt hen de kans om een opleiding te volgen zodat ze later in staat zijn voor zichzelf te kunnen zorgen.


Mission Statement HOLIFEIedereen verdient een kans op een beter leven, zich te ontwikkelen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Door armoede en discriminatie vanuit "culturele" gebruiken worden meisjes en vrouwen achtergesteld. HOLIFE heeft in elf jaar een netwerk opgebouwd van betrokken vrouwen die samenwerken om armoede te bestrijden waardoor structurele verandering kan plaatsvinden.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

Volg ons op Facebook

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016