Samenwerking tussen traditionele en moderne gezondheidszorg. EOF heeft een projectaanvraag ontvangen uit Ghana. Dit keer voor de medefinanciering van de ontwikkeling en uitbreiding van de infrastructuur van de Bone Setters Clinic in Duong, een arme gemeenschap in de Upper West Region van Ghana. In dit project wordt rekening gehouden met het behoud van het milieu en het ecosysteem. Het doel van dit project is om de moderne gezondheidzorg met de traditionele medische praktijken van de inheemse artsen te koppelen.

Wilde Ganzen
Het project biedt nieuwe oplossingen in de primaire gezondheidszorg en de bestaande infrastructuur.  Het voorstel wordt ingediend bij Wilde Ganzen die al verschillende projecten van EOF hebben ondersteund.
Land

De traditionele “Landlords” hebben een groot stuk land beschikbaar gesteld voor hun dorp en de verdere ontwikkeling van de bestaande Bone Setters Clinic omdat ook zij het belang inzien van goede medische zorg. De oude gebouwen werden altijd gebruikt voor de behandeling van de patiënten uit het dorp zelf. Maar in de loop der jaren zijn er steeds meer patiënten uit de rest van het land naar Duong gekomen.
003 steenals piketpaaltje.jpg 003 CU-steen.jpg 002 traditionele-geneeskunde.jpg Traditionele werkwijze
Er wordt in Duong nog steeds op de traditionele manier gewerkt, dat wil zeggen met geneeskrachtige planten, wortels en kruiden. Dat betekent dat er op dit moment nauwelijks of geen pijnstillers worden gebruikt. Daardoor is de behandeling erg pijnlijk, vooral met gecompliceerde botbreuken die eerst moeten genezen. Pas daarna kan men beginnen met de breuken waardoor soms opnieuw een bot gebroken moet worden. Je kunt je voorstellen hoe pijnlijk dat is!
Geneeskrachtige planten en kruiden

Van de geneeskrachtige planten worden mengsels gemaakt die het genezingsproces bevorderen. Het is belangrijk om deze planten te beschermen zodat deze natuurlijke geneesmiddelen, ook in de toekomst, beschikbaar blijven. Als dat niet gebeurt, zullen deze in de toekomst verdwijnen.
Toekomstige uitbreiding

Er is een afgestudeerde verpleegkundige in het dorp. Zij geeft o.a. voorlichting over algemene gezondheidszorg. Bijvoorbeeld over het belang van handen wassen en het schoon en opgeruimd houden van zowel de binnenplaats als het erf rondom de woning. Voor ons een normaal iets, maar voor de mensen uit het dorp is dit nieuw en ze moeten er aan wennen. Het is daarom nodig de inwoners goed te informeren over de plannen voor de toekomstige plannen over de uitbreiding van de kliniek. Ze zullen het dan beter begrijpen en inzien, dat samenwerking tussen traditionele en moderne gezondheidszorg ook in hun belang is. De lokale medewerking is een belangrijk onderdeel van het geheel.
Patent
In samenwerking met studenten van de afdeling in Wa van de University for Development Studies (UDS in Tamale) worden de geneeskrachtige planten beschermd en onderzocht. De inwoners van Duong zullen een patent krijgen op deze kruiden en planten zodat niet alleen hun kennis, opgebouwd in jaren, behouden blijft maar ook om zeker te zijn van inkomsten voortkomend uit hun activiteiten.
Training

De eerste stappen voor o.a. voor de training van de huidige medewerkers zijn gezet. Zodra deze een certificaat hebben ontvangen kunnen zij hun werk ook doen bij andere klinieken. Tegenwoordig kan men bij de ziekenhuizen in Ghana n.l. kiezen of men behandeld wil worden binnen de moderne - of de traditionele zorg. De Ghana Health Service zal het project officieel erkennen en opnemen in hun programma als de training en uitbreiding hebben plaatsgevonden.
National Health Insurance Scheme

Ook zal de kliniek dan binnen het "National Health Insurance Scheme" (NHIS) vallen , een belangrijk onderdeel, omdat de patiënten dan verzekerd zijn voor bepaalde kosten. (Niet alle ziektekosten worden vergoed door deze verzekering.)
Medewerkers

Onderstaande medewerkers werken allemaal in de moderne medische gezondheidszorg en komen uit Duong of zijn op een of andere manier (familiebanden) verbonden met de kliniek en Duong. Zij zijn de juiste mensen om hun families en de Duong Bone Setters Clinic samen te laten werken met de huidige, moderne vorm van medische zorg.
-    Ignatius Ayonah
Komt uit Duong en is een van de traditionele genezers met een opleiding tot medisch assistent en schrijft bijv. medicijnen voor enz. als de dokter er niet is. Hij werkt in het St. Dominic’s Hospital in Abetifi.
-    Raphael Dago
Administratief medewerker van het ministerie van gezondheidszorg en met pensioen.
-    Cosmas Sunkari
Assistent hoofd van de school voor verpleegstersopleidingen in Tamale.
-    Philip Abepuoring
Verpleegkundige in het Pantang Mental Hospital in Accra
Bewustzijnsverandering
Het proces van bewustzijnsverandering moet goed worden begeleid. De betrokkenheid van de inwoners van Duong is essentieel voor het welslagen van het project; hun angsten moeten worden weggenomen. Er is een eerste stap gezet, het land is geschonken maar er moet nog meer gebeuren. De mensen in Duong staan open voor veranderingen. Via radio (en eventueel in de toekomst via TV) zal meer bekendheid worden gegeven aan deze kliniek. Zodat de mensen in heel Ghana weten dat ze in Duong op een vakkundige manier behandeld kunnen worden.
Werkgelegenheid
Om zeker te zijn van het voortbestaan van de geneeskrachtige bomen, planten en kruiden zullen deze moeten worden beschermd. Maar ook het kweken van voldoende planten is belangrijk wanneer er in de toekomst meer vraag komt naar deze geneeskrachtige planten en de producten die er van gemaakt worden. Daarvoor zijn lokaal getrainde en opgeleide mensen nodig die de kennis hebben vanuit hun traditie over deze planten. Het is van familie op familie overgedragen en zij hebben die kennis in huis.
Patiëntenzorg
Het zal verder ook werkgelegenheid bieden aan de bewoners van Duong, zoals verkoop van voedsel, bijv. voor de patiënten en hun familieleden, die in sommige gevallen van ver komen. In Ghana moet de familie zorgen voor de patiënt, het ziekenhuis biedt alleen medische zorg. Eten, drinken en beddengoed moet door de familieleden worden geregeld.
Onderhoud
Ook zijn er mensen nodig voor het schoonhouden en verzorgen en bewakers nodig. Daarnaast moet er onderdak zijn en transport voor de families van de patiënten, die in het dorp verblijven gedurende de tijd dat de patiënt in het ziekenhuis ligt.

Aanvraag Wilde Ganzen
7 oktober 2013

Kosten
De totale kosten voor fase 1 van de uitbreiding van de Bone Setters Clinic voor primaire gezondheidszorg en infrastructuur in Duong bedragen € 66.830,= De eigen, lokale bijdrage voor fase één is € 21.275,= waarmee de gevraagde financiële bijdrage is geraamd op € 45.555,= Deze bijdrage is bedoeld voor de lopende kosten met betrekking tot salarissen, verbruiksartikelen, nutsbedrijven etc.
Technische ondersteuning

Het project krijgt technische ondersteuning van de Universiteit van Development Studies (UDS), gericht op de bescherming van medicinale plantensoorten van uitsterven in het licht van de snelle ontbossing.
Uitvoering
De "Ghana Health Service" (GHS) is de toezichthouder van het project en het "International Centre for Advocacy & Social Research" (ICASOR) is verantwoordelijk voor de uitvoering.
Lokale bijdrage
De lokale bevolking draagt bij in de vorm van gemeenschappelijke arbeid. Daarnaast zal een financiële bijdrage worden verstrekt door de "Duong Youth and Development Association" (DYDA). Deze wordt ondersteund door de Chief en de Ouderlingen en de Traditional/Native Doctors die deze wetenschap gedurende meerdere eeuwen hebben uitgeoefend. Het project heeft potentieel voor het creëren van banen en het beschikbaar stellen van betere diensten in de gezondheidszorg voor meer mensen, binnen en buiten de gemeenschap.

7 oktober 2013: Projectnr P2013.425 -''Uitbreiding Bone Setters Clinic''

Project wordt uitgevoerd in samenwerking met
003 steenals piketpaaltje.jpg 003 CU-steen.jpg 002 traditionele-geneeskunde.jpg

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016