Een van de door de overstromingen verwoeste woningenHet Equal Opportunity Fund uit Schaijk vraagt uw aandacht voor de situatie in Ghana. Eind 2007 zijn drie noordelijke regio’s in Ghana (the Northern Region, the Upper East Region en the Upper West Region) uitgeroepen tot officieel rampgebied. Juist in deze twee laatst genoemde regio’s steunt EOF diverse lokale projecten. Er is met name in de Upper East enorm veel regen gevallen waardoor rivieren buiten hun oevers zijn getreden met overstromingen tot gevolg. Honderden dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten, bruggen zijn ingestort, waaronder een van de belangrijkste verbindingsbruggen met de buurlanden. 

Daardoor staat de hoofdweg naar Burkina Faso, Niger en Mali vol met vrachtverkeer dat vanuit heel Ghana goederen vervoert naar deze landen en kunnen er dus geen zaken worden gedaan. Duizenden hectaren landbouwgrond staan onder water en mensen moeten tot aan hun nek door het water lopen. Naar schatting zijn 600.000 mensen slachtoffer geworden en het dodental is opgelopen tot 32. Ruim 400.000 mensen zijn op de vlucht voor water, hebben hun huis verloren en zijn dakloos geworden. Dorpshuizen en scholen bieden tijdelijk onderdak. De eerste gevallen van cholera, dysenterie en diarree zijn al geconstateerd. Er is gebrek aan voedsel en de verwachte oogst is volledig vernietigd. Van oudsher vallen de maanden augustus en september in de natte periode in de Upper Regions. Dit jaar is de neerslag buitensporig en meteorologen verwachten dat de regens nog enige tijd zullen aanhouden. Na de droogte, die vooraf is gegaan aan deze regenperiode, is het juist extra moeilijk voor de bodem om de neerslag te absorberen. De hevige slagregens spoelen daardoor de bovenste – meest vruchtbare – laag aarde weg en de daarop staande gewassen. Er is nu al gebrek aan voedsel maar dit zal alleen nog erger worden omdat de nieuwe oogst is mislukt. Maar het ergste moet nog komen voorspellen hulpverleners. De regens houden tot november aan. "Dit is een humanitaire ramp" aldus informatieminister Oboshie-Sai Cofie. "Mensen kunnen nergens heen". De overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen.
Bijkomend probleem is dat Ghana erg arm is en amper ervaring heeft met problemen van wateroverlast. Dit maakt dat er geen urgentieplannen zijn en dat reddingsoperaties erg traag op gang komen.  “Er bestaat een grote behoefte aan voedsel, onderdak en medicijnen'', aldus Elisabeth Byrs, een woordvoerster van de Verenigde Naties. Daarom vraagt EOF uw hulp: voor het opbouwen van de woningen, voor de aankoop van voedsel en om de verspreiding van ziektes tegen te gaan.  Het Equal Opportunity Fund uit Schaijk roept u op om, nu de nood zo verschrikkelijk hoog is, de mensen in Ghana te steunen. Dit kunt u doen door uw bijdrage te storten op rekeningnummer 1463.52.548 ten name van het E.O.F. in Schaijk onder vermelding van “overstromingen Ghana”. Het E.O.F. zorgt er voor, samen met hun lokale partners, dat uw bijdrage terechtkomt op de plek waar het nodig is! Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Ghana.

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016