Leraren van CAS geven les op straatCatholic Action for Streetchildren (CAS) is een Ghanese organisatie die zich inzet voor beter onderwijs en opvang van straatkinderen. Een Nederlandse broeder, Jos van Dinther, is algemeen directeur. CAS heeft onze hulp gevraagd voor een deel van hun onderwijs programma. Zij bieden een groot aantal activiteiten die georganiseerd worden in o.a. het opvanghuis, op diverse vaste locaties op straat waar de sociale werkers en leerkrachten dagelijks naar toe gaan om de kinderen te onderwijzen, de zogenaamde mini-refuges. Dit zijn kleine kiosken waar jonge kinderen naar toe komen om te leren spelen of puzzelen. 

Op het “Hopeland Training Centrum” in Ashaiman, een plaats buiten de hoofdstad Accra verblijven oudere kinderen minimaal een half jaar en leren voor zich zelf te zorgen. Ze krijgen onderwijs in taal, lezen, rekenen en schrijven, keramiek, algemene vorming, koken, toneel, muziek, dans en sport. Er is een kleine bibliotheek en een ruimte met een paar oude computers. Op deze manier probeert men de jongeren aan te moedigen om goed te leren lezen en schrijven om zo hun Engels te verbeteren en zo met de computer te kunnen werken. CAS ziet als hoofdtaak de kinderen onderwijs te bieden en ze een kans te geven de straten te verlaten. De kinderen hebben zelf een groot aandeel in dit alles, zij maken onderdeel uit van het project. De kinderen moeten zelf het initiatief tonen en aangeven dat ze onderwijs willen volgen en hun eigen toekomst in handen durven nemen. Daarbij krijgen ze alle mogelijke hulp van CAS.

Er zijn 19000 kinderen die geen thuis hebben. Ze leven, wonen en werken op straat maar in plaats daarvan zouden ze allemaal op school moeten zitten. Sommige kinderen volgen praktijklessen en hebben daar materiaal voor nodig, anderen hebben boeken nodig, leerkrachten hebben vervoer nodig om op diverse locaties in de stad workshops voor hun leerlingen te kunnen geven. Met openbaar vervoer kun je er niet of nauwelijks komen, met een motor kun je tussen het drukke Ghanese stadsverkeer door manoeuvreren. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen heeft CAS onze hulp ingeroepen.

Dit project wordt gesteund door Wilde Ganzen, ICCO, Cordaid en de NCDO. Nodig zijn onder andere regenjassen, paraplu's, laarzen, tassen en lesmateriaal voor 3 locaties: Hopeland, de lessen op straat en in het opvanghuis. Verder sport en spel materiaal, muziekinstrumenten, motor voor een van de leerkrachten die op straat les gaat geven, motor voor de coördinator van Hopeland Training Centre, materiaal voor muzieklessen zoals luidsprekers en een keyboard, boeken voor de bibliotheek en indien mogelijk goede tweede hands computers .

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016