Hopeland Training Centrum voor straatkinderenIn de hoofdstad Accra in het zuiden van Ghana werken wij samen met een organisatie, CAS genaamd. CAS zorgt voor opvang van straatkinderen. Er is een “refuge” (opvanghuis) waar iedereen welkom is tussen de 4 en 18 jaar. Kinderen kunnen daar gewoon binnenlopen en zichzelf zijn. Een plaats om uit te rusten, een plaats om je te wassen of je zwaar verdiende geld, het beetje wat je hebt, in bewaring te geven. Op straat ben je immers nooit veilig. Naast opvang worden er theorie- en praktijklessen gegeven waaronder taal, rekenen en beroeps-onderwijs. Hiervoor is speciaal lesmateriaal nodig. Dat kan van alles zijn maar vooral boeken, pennen en schriften en er is ook veel oefenmateriaal nodig.  Er is nieuw lesmateriaal ontwikkeld omdat er voor deze kinderen weinig of geen materiaal beschikbaar is. Les geven is sowieso al moeilijk aan deze groep die al lange tijd op straat heeft rondgezworven, die zet je niet zo maar eventjes terug in de schoolbanken. Daarvoor is het “Hopeland Training Centre” opgericht, anderhalf uur rijden buiten de hoofdstad Accra. Hier kunnen de kinderen, die zelf aangeven de straat te willen verlaten, iets gaan leren. Er kunnen allerlei vakken of beroepen worden geleerd, b.v. automonteur, kapster, iets op het gebied van landbouw of het omgaan met dieren. Dit om de kinderen weer een verantwoordelijkheidsgevoel te geven en een normaal dagritme bij te brengen. Ze kunnen hier ongeveer een half jaar tot een jaar blijven waarbij ze worden voorbereid om terug naar school of naar een praktijkopleiding te gaan. Want ga je een beroepsopleiding volgen met meestal veel praktijklessen, dan nog zul je moeten kunnen lezen en rekenen. Wat ze bij het straatkinderen project ook nodig hebben zijn computers zodat ze daar ook mee om leren gaan. Als ze gaan solliciteren is het nodig dat ze die kennis in huis hebben, zeker in een stad als Accra. Speciaal voor de jonge straat”moeders” is er een ander opvanghuis: S. Aid. Dit is een tehuis voor de meest kwetsbare groep, jonge meisjes van 14, 15 jaar soms die zwanger zijn. Hier bij S.Aid kunnen deze meisjes veilig en in alle rust hun baby ter wereld brengen en krijgen ze begeleiding en onderwijs.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016