In samenwerking met de lokale organisatie UpWARD in de Upper West Region heeft EOF verschillende projecten voor boeren ondersteund. In 2007 is het project voor schoon (drink)water afgerond in 3 dorpen in regio Wa-East. Hier wonen boerengezinnen in zogenaamde settler communities. In deze 3 dorpen is gebrek aan van alles. Er zijn geen scholen, geen medische zorg en er is geen schoon drinkwater. Vrouwen en kinderen moeten kilometers lopen om schoon water bij een pomp te halen. Vaak is er alleen maar verontreinigd water uit een rivier of uit stilstaand water beschikbaar. In het regenseizoen zijn de dorpen onbereikbaar vanwege de hoge waterstand in de rivieren.

Alleen in het droge seizoen kun je door de bijna droge beddingen naar deze dorpen. Dat betekent dat de mensen van juli tot december geïsoleerd zijn van de buitenwereld. Door het vervuilde drink water is er is een grote zuigelingsterfte ten gevolge van diarree en komen veel andere, watergerelateerde ziekten voor, zoals  trachoom. UpWARD heeft samen met EOF gezorgd dat er in het gebied 3 waterputten geboord zijn. Voor ongeveer 3100 mensen is er nu schoon water uit een pomp. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de pomp stijgt aanzienlijk tijdens het landbouwseizoen. Dan komen er seizoenarbeiders naar de dorpen die daar mee gaan werken op het land.

Er is een dorpscomité opgericht en de mensen betalen een kleine bijdrage voor het water, bedoeld voor onderhoud en eventuele reparaties van de pomp. Daarvoor worden er enkele mensen uit de dorpen opgeleid zodat die het onderhoud van de pomp kunnen verzorgen. Voor de vrouwen en meisjes is er meer tijd voor andere sociale bezigheden omdat ze niet meer zo ver hoeven te lopen om naar water te zoeken in het droge seizoen.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016