Afgeronde projecten

Water geven met de kalabashEind 2013 is de aanvraag voor het project van de Ullo Widows Association In Development (UWAID) in Ghana voor “Livelihood support for widows and orphans” in Ullo ingediend. Het was een 3-jaren project dat tot eind 2016 doorliep. Nadat er nog enkele aanvullende vragen beantwoord zijn door de organisatie in Ghana, werd door Wilde Ganzen in 2014 het project goedgekeurd. Lees meer: Eindverslag landbouwproject Ullo 

Vandaag, 14 oktober 2013, heeft Wilde Ganzen het project voor de weduwen en weeskinderen in Ullo goedgekeurd. We wilden u dit goede nieuws niet onthouden. Begin november komt het project ook op onze website te staan zodat u kunt zien wat de plannen zijn. We houden u dan natuurlijk ook op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Het project wordt ondersteund door het AJB-Fonds. Voor meer informatie klik hier.

Peter Kale, manager van het weeskinderen project, heeft foto's gemaakt. Op de foto's staan leerlingen en hun scholen. De namen van de scholen zijn: D. A. (District Assembly) Primary School, T. I. Ahamadiyya Day Care, Nursery School and Primary School and the Nemoro Catholic Primary School. Aan de kleding van sommige kinderen kun je zien dat ze niet allemaal een schooluniform dragen. Dit is verplicht in Ghana en stamt uit de tijd dat Ghana een Engelse kolonie was.

De twee Naiade waterfilters zijn geïnstalleerd. Een daarvan is geschonken door Nedap tijdens het 20-jarig jubileum van EOF en de andere is gekocht van de bijdrage van de PeGeWe Fietsvierdaagse uit Winterswijk en een schenking door de heer Uenk van Windmolenpark Hagewinde bij Lichtenvoorde. Een Naiade waterfilter staat in YIPALA, een dorpje onder Bolgatanga met ongeveer 350 inwoners. De meerderheid in het dorp bestaat uit vrouwen en kinderen; van de mannen is 98% boer, zonder enige opleiding.

Hieronder staan een aantal afgeronde projecten. Voor een overzicht van alle projecten die EOF heeft gesteund vanaf 1990 klik op totaal overzicht.

In juni 2010 is een gedeelte van het lesmateriaal voor Duong afgeleverd. EOF kiest er voor om materiaal in Ghana te laten maken oen kopen. Bij AMO in Abetifi, een plaatsje vlak in de buurt van Kumasi is een bedrijf gevestigd dat lesmateriaal voor het kleuteronderwijs maakt. Het is pas sinds vorig jaar dat dit onderwijs binnen het programma van de regering valt en er is nog maar weinig materiaal beschikbaar. De leerkrachten hebben ook eerst een training gehad hoe ze het materiaal moeten gebruiken. Iedereen was enthousiast. Klik hier voor meer informatie

Bouw van crèche en kleuterschool in DauriEind 2007 is men begonnen met de bouw van een crèche, kleuterschool en een ruimte voor alfabetiseringscursussen voor moeders in Dauri. Het project heeft in het begin wat problemen gekend. Op de lokatie waar de school gebouwd zou worden moest men veel dieper graven dan gepland voordat men de fundering kon gaan storten. Daardoor was er meer cement nodig. Een eerste tegenvaller. Bovendien werd de prijs van cement binnen vier maanden verhoogd. Vervolgens moest er een waterput worden geboord. Ook hier waren twee droge boringen voor dat men water vond. Al met al een minder goede start en de kosten vielen daarom hoger uit dan gepland.

In aanbouw zijnde opslagloods voor sojabonenHet landbouwproject is begonnen in november 2001. Onder de naam UpWARD werd in vijftien dorpen gestart met een organisatie van ca. vierhonderd boeren. Er worden hoofdzakelijk sojabonen en pinda’s verbouwd, producten die goed passen bij het klimaat in het noorden van Ghana. De sojabonen en pinda’s worden opgekocht door de organisatie waarvan de boeren zelf lid zijn. Deze organisatie, UWAI, koopt de producten van de boeren voor een eerlijke prijs, afhankelijk van de marktwaarde, met een vaste bodemprijs. Zo krijgen de boeren altijd een hogere prijs voor hun producten. Een gedeelte van de winst wordt  uitgekeerd aan de leden.

Naïade WaterfiltersDe stichting EOF wil graag zorgen voor veilig drinkwater in een van de meest Noordelijke regio’s in Ghana: de Upper East Region. In deze regio komen veel ziektes voor door het drinken van vervuild water. Er is gebrek aan schoon drinkwater, soms moeten mensen twaalf kilometer lopen voor ze bij een waterpomp zijn. Dan zijn ze aangewezen op water uit een vervuilde rivier of uit een plas met stilstaand water. Vooral tegen het einde van het droge seizoen, van december tot juni, is er bijna geen water te vinden. Er zijn inmiddels vijf Naiade water-filters geplaatst bij o.a. een kliniek, twee scholen en twee in drukbevolkte wijken.

Een van de door de overstromingen verwoeste woningenHet Equal Opportunity Fund uit Schaijk vraagt uw aandacht voor de situatie in Ghana. Eind 2007 zijn drie noordelijke regio’s in Ghana (the Northern Region, the Upper East Region en the Upper West Region) uitgeroepen tot officieel rampgebied. Juist in deze twee laatst genoemde regio’s steunt EOF diverse lokale projecten. Er is met name in de Upper East enorm veel regen gevallen waardoor rivieren buiten hun oevers zijn getreden met overstromingen tot gevolg. Honderden dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten, bruggen zijn ingestort, waaronder een van de belangrijkste verbindingsbruggen met de buurlanden. 

S.Aid, opvanghuis voor tienermoeders

Al jaren lang trekken veel kinderen vanuit het platteland in het noorden naar de hoofdstad Accra, op zoek naar (vak)onderwijs of werk. Veel van deze kinderen komen uiteindelijk op straat terecht. Daarnaast belanden ook kinderen uit Accra zelf op straat, vanwege de slechte thuissituatie. Accra telt nu circa 20.000 straatkinderen waarvan 7.000 meisjes, de meesten in de leeftijd tussen 10 en 18 jaar. De straatkinderen proberen geld te verdienen om te kunnen overleven en voor veel straatmeisjes is prostitutie vaak de enige manier om aan een inkomen te komen.

Schoon drinkwater uit de pompDoel van het project is te zorgen dat er schoon water en veilig drinkwater komt voor zes dorpen in de regio. Daarmee worden tegelijkertijd watergerelateerde ziektes, zoals cholera en diaree wordenteruggedrongen. Het verbeteren van het onderwijs voor meisjes in de dorpen door het verminderen van de tijd die ze nu moeten besteden aan het halen van water. Tijd die ze dan kunnen besteden aan school en studie. Hiermee worden de sociale contacten en economische productiviteit van vooral de vrouwen eveneens verbeterd. De verloren tijd van waterhalen kan beter besteed worden aan andere sociale contacten en de verbetering van economische activiteiten. 

In samenwerking met de lokale organisatie UpWARD in de Upper West Region heeft EOF verschillende projecten voor boeren ondersteund. In 2007 is het project voor schoon (drink)water afgerond in 3 dorpen in regio Wa-East. Hier wonen boerengezinnen in zogenaamde settler communities. In deze 3 dorpen is gebrek aan van alles. Er zijn geen scholen, geen medische zorg en er is geen schoon drinkwater. Vrouwen en kinderen moeten kilometers lopen om schoon water bij een pomp te halen. Vaak is er alleen maar verontreinigd water uit een rivier of uit stilstaand water beschikbaar. In het regenseizoen zijn de dorpen onbereikbaar vanwege de hoge waterstand in de rivieren.

Hopeland Training Centrum voor straatkinderenIn de hoofdstad Accra in het zuiden van Ghana werken wij samen met een organisatie, CAS genaamd. CAS zorgt voor opvang van straatkinderen. Er is een “refuge” (opvanghuis) waar iedereen welkom is tussen de 4 en 18 jaar. Kinderen kunnen daar gewoon binnenlopen en zichzelf zijn. Een plaats om uit te rusten, een plaats om je te wassen of je zwaar verdiende geld, het beetje wat je hebt, in bewaring te geven. Op straat ben je immers nooit veilig. Naast opvang worden er theorie- en praktijklessen gegeven waaronder taal, rekenen en beroeps-onderwijs. Hiervoor is speciaal lesmateriaal nodig. Dat kan van alles zijn maar vooral boeken, pennen en schriften en er is ook veel oefenmateriaal nodig. 

Gezondheidscentrum in SomboIn het dorp Sombo is in 2003 een gezondheidscentrum gebouwd. Het centrum wordt gebruikt door tien omliggende dorpen. Op dit moment maken nu ongeveer twaalfduizend (12.000) mensen gebruik van de geboden medische zorg.
Er is een voorlichtingsprogramma over familieplanning en aids. Er is ook een kleine apotheek bij het centrum en een ziekenzaal, speciaal voor eerste opvang. Wanneer er ernstige zieken zijn kunnen ze van uit het gezondheidscentrum worden doorverwezen naar een van de grotere ziekenhuizen. Moeders kunnen hier in alle rust, èn in een veilige omgeving, bevallen. 

Cijfers en letters schrijven in het zandSamen met haar partner in Ghana heeft EOF twee kleuterscholen gebouwd, een in Duong en in Boo. Er was daar geen enkele opvang voor de kleuters. In Duong zaten 192 kinderen in het zand letters te schrijven. Geen goed begin van een  schoolopleiding. Dank zij diverse acties en donaties van particulieren en niet te vergeten de verveelvoudiging van de Wilde Ganzen / ICCO met het PremiePlusPlan, zijn er twee scholen gebouwd. Behalve de bouw van de scholen is er ook gezorgd voor lesmateriaal, tafels en stoeltjes en alles wat verder nodig is om goed onderwijs te kunnen volgen. Op het plein bij de school zullen ook speeltoestellen worden geplaatst.

Stenen worden gemaaktDe situatie van het onderwijs in de Upper West Region in Ghana is ronduit slecht te noemen. Veel kinderen, vooral meisjes, kunnen niet naar school. Daarnaast is er gebrek aan scholen, leerkrachten en lesmateriaal. Ook is er in de meeste dorpen geen elektriciteit. Om iets aan die achterstand te veranderen heeft de bevolking ons gevraagd hen te helpen met de bouw van een “kenniscentrum”. Er komt een ruimte waar zowel leerlingen als leerkrachten gebruik kunnen maken van allerlei voorzieningen. Er komt een bibliotheek waar niet alleen lesboeken zijn maar ook leesboeken, puzzels voor jongeren, lesmateriaal voor ouderen, o.a. landkaarten.

Eerste bijeenkomst

De kleuterschool in Wa had dringend een nieuw klaslokaal nodig. In april hadden de directie en de ouderraad aan Broeder Albert Ketelaars om hulp gevraagd. 
De kinderen zaten buiten onder een afdak en dat is, zeker in het regenseizoen, geen doen. E.O.F. heeft het project goedgekeurd en men is meteen met de bouw begonnen. Het werk vordert gestadig en ze doen het samen. 
Er is een team van vrijwilligers en ook de ouders van de kinderen helpen mee. Het werk vordert gestaag, iedereen draagt letterlijk en figuurlijk zijn of haar steentje bij. Voor meer foto's klik hieronder op "lees meer".

Leraren van CAS geven les op straatCatholic Action for Streetchildren (CAS) is een Ghanese organisatie die zich inzet voor beter onderwijs en opvang van straatkinderen. Een Nederlandse broeder, Jos van Dinther, is algemeen directeur. CAS heeft onze hulp gevraagd voor een deel van hun onderwijs programma. Zij bieden een groot aantal activiteiten die georganiseerd worden in o.a. het opvanghuis, op diverse vaste locaties op straat waar de sociale werkers en leerkrachten dagelijks naar toe gaan om de kinderen te onderwijzen, de zogenaamde mini-refuges. Dit zijn kleine kiosken waar jonge kinderen naar toe komen om te leren spelen of puzzelen. 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

CBF Erkend Goed Doel

1 september 2016