Kerstactie 2019 Basisscholen SchaijkDe Kerstactie 2019 over burgerschap op basisscholen d’n Omgang en de Regenboog heeft dit jaar € 1.105,95 opgebracht. EOF dankt iedereen die aan deze actie heeft meegewerkt voor hun inzet met dit mooie resultaat. 

Wat betekent burgerschapsvorming op de basisschool?
De school is een gemeenschap op zich, een soort minisamenleving, waar leerlingen kunnen leren hoe ze met anderen omgaan en hoe een gemeenschap werkt. In hoofdzaak gaat het er hierbij om dat leerlingen leren:
- zorg te dragen voor het milieu;
- zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen;
- de belangrijkste geestelijke stromingen in Nederland te kennen en te respecteren;
- de eigen leefomgeving te vergelijken met andere leefomgevingen;
- belangrijke historische zaken te kennen en bronnen te gebruiken.

MOV neemt jaarlijks contact op met de coördinator van de leerlingenraad en stemt een vergadering voor eind november af op beide scholen.
Ook zorgt MOV op 6 december 2019 voor een kleine tentoonstelling, geholpen door de stichtingen. De tentoonstelling sluit aan bij het verhaal dat aan de kinderen wordt verteld. De bedoeling is dat dit de leerlingen aan het denken zet en hen verwondert. Tussen 11 en 13 december vinden de verschillende presentaties van maximaal een half uur plaats voor iedere groep. Op 20 dec. werd door MOV alles weer netjes opgeruimd.

Kerstactie 2019 Basisscholen Schaijk Kerstactie 2019 Basisscholen Schaijk Kerstactie 2019 Basisscholen Schaijk

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016