EOF is m.i.v. 1 sept. 2016 als goed doel erkend door CBF. De nieuwe erkenningsregeling is voor het publiek eenduidig en overzichtelijk.
Hierdoor wordt de maatschappelijke betekenis van ook de kleinschalige organisaties erkend! Inzet is het bevorderen van meer transparantie en het verminderen van administratieve lasten.

Het komt in de plaats van bestaande keurmerken zoals het CBF-Keur/Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk
bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich
onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.  

Bevestiging Erkenning 13 september 2016 2022-01-18_voor_tekst_CBF_Erkend_Goed_Doel.jpg  

CBF ERKENNINGSPASPOORT

 

 

 

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

CBF Erkend Goed Doel

1 september 2016