Actueel

5 Oktober hebben we als Spanjersvereniging een moeilijk besluit genomen. Na 35 jaar kwam er een einde aan de jaarlijkse familiebijeenkomsten. In 1980 begonnen met een wereldreünie met 900 bezoekers werd het aantal ieder jaar minder. De meeste deelnemers van toen, zijn na 35 jaar niet meer onder ons. Ook het aantal abonnees van “de Familieband”, die vier keer per jaar uitkwam met nieuws over alle Spanjersen, waar ook ter wereld, liep terug.

De Bone Setters Clinic in Duong behandeld -volgens oude Ghanese gebruiken- botbreuken. De uitbreiding van de kliniek bestaat uit drie zalen. een ruimte voor fysiotherapie, kamer om röntgenfoto's te maken, bezoekersruimte, administratie, kantine, keuken, wasruimte en parkeerplaatsen. Door deze nieuwbouwplannen ontstaat er een unieke samenwerking tussen de traditionele en moderne geneeskunde. Klik hier voor meer informatie.

Gisteren, 14 sept. 2014, werd voor de 21e keer de “Fiets-Mee” van MOV Schaijk gereden. Het weer was perfect en op de pauzeplaatsen kon iedereen even uitrusten en genieten van een traktatie.
EOF werd dit jaar extra verrast met een geweldig mooie bijdrage van € 3.000,=. Dit bedrag  is bestemd voor het weduwen project in Ullo. Wij bedanken iedereen die het mede mogelijk heeft gemaakt om zoveel geld bij elkaar te fietsen voor de mensen in ontwikkelingslanden waar het MOV zich al jaren voor inzet.

MOV Schaijk zet zich in voor de Derde Wereld en in het bijzonder voor de Schaijkse missionarissen (in de ruimste zin van het woord). Er worden verschillende activiteiten gebundeld, een daarvan is de organisatie van de jaarlijkse sponsorfietstocht in september. De drie MOV’s in Landerd houden in 2014 weer hun jaarlijkse Landerdtour in de omgeving. De data van de fietstochten zijn in Reek op 7, in Schaijk op 14 en in Zeeland op 21 september.

De voorzitter van de Duong Youth and Development  Association (DYDA), Robert Yennah, is naar de Upper West Region geweest. Volgens Ghanese traditie gaat iedereen (die maar enigzins kan) voor de viering van Nieuwjaar naar zijn of haar geboorteplaats om samen met familie en vrienden Kerstmis en Nieuwjaar te vieren. Onder "Bezoek aan Duong Bone Setters Clinic dec. 2013" vindt u informatie over zijn bezoek met foto's van de huidige situatie van de Bone Setters Clinic.

Ieder jaar worden duizenden mensen in Ghana bedreigd door natuurrampen, zoals overstromingen en droogte. Zo veroorzaakte in 2010 zware regenval enorme overstromingen die tientallen mensen het leven kostten, meer dan 700.000 mensen dakloos maakten en schade ter waarde van miljoenen dollars veroorzaakten. Om de kwetsbaarheid van het land voor extreme klimaatgebeurtenissen te verkleinen, heeft het United Nations Development Programme (UNDP) een vroegtijdig waarschuwingsproject opgezet.

BS de Regenboog stond samen met EOF in de stand op Moeslands Festival. Mede dankzij het juiste braderie-weer was het de hele dag gezellig druk bij de stand. Ieder jaar komen er meer “vaste bezoekers” voor een kop heerlijke pinda- of champignonsoep of broodje “knak” voor het goede doel. En…, ook steeds meer kinderen weten de grabbelton te vinden. Ze weten dat er altijd leuke prijsjes inzitten. Dit jaar hadden we voor de tweede keer onze loterij waarbij taarten, muffins en cakes te winnen waren. Klik hier voor meer informatie.

Vanmorgen ontvingen wij van Broeder Bosco het eerste fotoverslag uit Ullo, Upper West Region, Het UWAID project in de Upper West Region wordt mede ondersteund door Wilde Ganzen. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen; palen en gaas gekocht en alle materialen zijn naar de locatie gebracht. Straks komt hier een mangoplantage. De werkers zijn bezig met het plaatsen van de palen en het gaas.

Met heel veel dank aan Drukkerij Siebers & van Gerwen uit Schaijk die de nieuwsbrieven al jaren keurig netjes en op tijd drukt. Opnieuw veel interessante informatie over de door EOF gesteunde projecten in Ghana. En uiteraard een beetje uitleg over wat er allemaal komt kijken om aan alle regels en eisen te voldoen voor een ANBI. Verder over de uitbreiding van de Duong Bone Setters Clinic. Over 2014 dat is uitgeroepen tot het jaar van "Family Farming".

Zondag 13 april is het weer zover: Samen met BS de Regenboog staat EOF weer in de gezamenlijke stand bij het Raadhuis in de Past. van Winkelstraat. Er is informatie over de verschillende projecten, er zijn, net als vorig jaar, overheerlijke taarten te winnen; door onze vrijwilligers zelf gebakken. Wij hopen natuurlijk op mooi weer en dat u bij ons langs komt voor een kopje thee, koffie of een kop alom bekende pindasoep. Meer informatie vindt u via deze link.

Uit Ghana hebben wij het droeve bericht ontvangen van het plotselinge overlijden van dokter Francis Banka. Hij heeft zich vanaf 1992 actief voor het EOF ingezet in de Upper West Region. Francis was erg betrokken bij de mensen in zijn regio. Een sterke persoonlijkheid, met een scherpe visie.
Jammer dat hij niet de tijd heeft gekregen om zijn plannen tot uitvoering te brengen......

ELPG-bestuursleden zijn op bezoek geweest bij de projecten van Peter Anoah in Sirigu. EOF is ontzettend trots en blij dat het Ghana Institute of Organic Farming (GIOF) gestart is met een éénjarige praktijkopleiding Biologische Landbouw. De opstart van de nieuwe landbouwvakschool GIOF vraagt veel overleg en begeleiding, ook omdat de inbedding straks in het Ghanese schoolsysteem erg belangrijk is.

Eindelijk, na een reis van bijna 5 maanden zijn de Waka-Waka's aangekomen. De Solar-lampen zijn vanuit Schaijk op 17 september 2013 naar DPA in Burgh-Haamstede verstuurd. Daar zijn ze in de container gepakt en met de MSC Martina naar Tema, de haven in Ghana, verstuurd op 14 oktober. De dozen zaten bij een gecombineerde zending die bestemd was voor Broeder Jos van het straatkinderenproject. Hij mailde gisteren dat de Waka-Waka's binnen waren.

Op 13 februari heeft Wilde Ganzen het geld overgemaakt: [..."With pleasure we inform you that Wilde Ganzen has transferred the total amount of USD 22,793.41 (EURO 16.791,96) in order to enable your organization to implement the project P2013.0314 'Livelihood support for widows and orphans'. This amount is the combined result of fundraising by your partner Equal Opportunity Fund in the Netherlands, as well as Wilde Ganzen"...] Meer informatie over dit project via deze link.

Een paar maanden na mijn pensionering (nu 7 jaar geleden) werd ik gevraagd of ik niet actief wilde worden voor EOF, door mee te gaan doen in de toen net opgerichte werkgroep. Ik me had voorgenomen niet meteen op alle uitnodigingen in te gaan en eerst eens rustig te gaan genieten van mijn nieuwe situatie. Maar ik  heb niet lang geaarzeld om ja te zeggen tegen EOF. Ik had altijd al een goed gevoel gehad als ik Annie Manders hoorde praten over wat ze deed in die zo arme streek van Ghana.

Op 11-12-13 was EOF aanwezig als een van de zeven sprekers - waaronder drie gevers en vier goede doelen - om onze ervaringen te delen op de eerste "Ghana Gains" bijeenkomst. Deze vond plaats op het hoofdkantoor van de ABN-AMRO bank in Amsterdam op initiatief van Jazi, een nonprofit organisatie die gevers kosteloos ondersteunt met hun filantropie. Het doel was het bijeenbrengen van gevers die actief dan wel geïnteresseerd zijn in filantropie in Ghana.

Voor de twintigste keer kunnen liefhebbers dit jaar deelnemen aan de jaarlijkse fietstocht die georganiseerd wordt door de Schaijkse afdeling van Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV). De eerste van de drie fietstochten wordt gehouden zondag 8 september. Startpunt is dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Daar kan men inschrijven en starten tussen 10.30 en 13 uur. De tocht voert de deelnemers over talrijke mooie fietspaden in en rond Schaijk.

5 oktober, zaterdagmiddag, gaat de bel. Twee jongedames - Fiene is vier en Saar zes jaar jong - staan op de stoep, samen met hun mama.
Ze komen een potje appelmoes brengen en... ''centjes voor de kinderen in Ghana''. Saar vertelde dat ze geld hadden opgehaald met de verkoop van eigengemaakte appelmoes. Ze hebben zelf hard meegewerkt: appels rapen, snijden, appelmoes in de potjes doen en tot slot de verkoop!

De afdeling Onderwijsvergelijking van Nuffic, Den Haag geeft in een Landenmodule informatie over de structuur van het onderwijsstelsel in Ghana en de waardering van getuigschriften uit Ghana met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs. Het ministerie van Onderwijs wordt vertegenwoordigd door 10 regionale kantoren en 138 districtskantoren.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016