Op zondag 14 juni werd door Mevr. van der Ven-van Lee van het Waterschap Aa en Maas een cheque van € 1.000,-- overhandigd aan stichting EOF. Dank zij deze bijdrage krijgt een basisschool in Ghana nu schoon drinkwater en toiletten. Door het drinken van schoon water worden heel veel ziektes voorkomen en zullen er minder kinderen sterven. Natuurlijk zijn ook sanitaire voorzieningen heel belangrijk voor gezondheid en hygiëne. Bovendien is het voor meisjes een mogelijkheid om onderwijs te volgen. Ze moeten anders dagelijks kilometers lopen om ergens (vervuild) water te gaan halen.

Uit de hele regio konden particulieren, bedrijven en scholen bij het waterschap Aa en Maas een organisatie aanmelden waarvan ze vonden dat die het verdiende om financiële steun te krijgen. Juffrouw Ellen van BS de Regenboog uit Schaijk had een project van EOF voor water en sanitatie ingediend. Uit alle inzendingen werden er drie “prijswinnaars” gekozen. Het is extra fijn te weten dat het waterschap Aa en Maas bewust gekozen heeft voor drie particuliere initiatieven (PI). EOF werkt al bijna 20 jaar in het noorden van Ghana en weet hoe belangrijk het werk van de vele duizenden particuliere initiatieven in Nederland is. Hun werk levert een constante bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden van miljoenen mensen, wereldwijd. Samen met een aantal andere PI heeft Annie Manders, oprichtster van EOF, daarom de brancheorganisatie Partin (www.partin.nl) opgericht. De grote waarde van al deze organisaties is dat ze een stevig fundament hebben in de Nederlandse samenleving. Samen met de miljoenen donateurs die deze PI hebben, is een deelname aan het debat over duurzaamheid en continuïteit van ontwikkelingssamenwerking gerechtvaardigd. De kracht van de PI is hun directe betrokkenheid, de korte lijnen en de geringe kosten die ze maken. Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Met dank aan het waterschap Aa en Maas voor hun mooi financiële bijdrage.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016