Dank zij de medewerking van onze sprekers, onze trouwe donateurs, de Lokale en Regionale Media, de Sponsors, Dorpshuis de Phoenix, de vele bezoekers, kinderkoor Eigen Wijs, tienerkoor Enjoy, de Schaijkse winkeliers en het EOF-organisatieteam is de viering van “ons” 20-jarig jubileum op 10 oktober 2010, een groot succes geworden.
We hebben er met veel genoegen - even - op teruggekeken. Door o.a. een werk bezoek aan Ghana en andere activiteiten vlak na deze dag is dit verslag wat aan de late kant. Maar we willen het u zeker niet onthouden. Iedereen die zich heeft ingezet in de afgelopen twintig jaar heel hartelijk dank.

Zonder de steun van onze trouwe donateurs was het niet mogelijk geweest om zoveel projecten te steunen in Ghana. Als u de toespraak van onze voorzitter over het werk van EOF in relatie tot de millenniumdoelen nog eens na wilt lezen kan dat hier.

EOF gebruikt voor deze informatiedag geen geld dat door donateurs is geschonken en dus bestemd is voor projecten in Ghana. Zonder de financiële bijdrage van onze sponsors hadden we niet zoveel informatie kunnen verstrekken. EOF vindt het n.l. belangrijk dat we ook hier in Nederland kunnen horen en zien wat de problemen zijn in een ontwikkelingsland. En dat we samen daarover na moeten denken hoe het anders en beter kan.

We zijn tenslotte nooit te oud om te leren. Mede dank zij u allen is deze speciale jubileumviering een mooie dag geworden. Voor een uitgebreid fotoverslag klikt u hier.

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016