Met ingang van 1 januari 2008 is E.O.F. door de belastingdienst voor onbeperkte tijd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 zijn alle ANBI's verplicht een aantal gegevens op hun website te plaatsen. Om het zoeken voor u makkelijker te maken hebben we deze hieronder op een rij gezet. Ook kunt u ons vinden op de site van de belastingdienst Vul bij Instelling Equal Opportunity Fund en als Vestigingsplaats Schaijk in.

Organisaties aangemerkt als ANBI, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Donateurs kunnen giften van inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekken - binnen de daarvoor geldende regels - en E.O.F. hoeft geen successie-of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

Wilt u ons helpen om de mensen in Ghana een kans te geven op een betere toekomst dan kunt U een bedrag overmaken op rekeningnr. NL13RABO 0146352548, Rabobank t.n.v. E.O.F. in Schaijk.

  1. Naam organisatie
   Equal Opportunity Fund (EOF) Ook bekend onder de naam Stichting Gelijke Kansen

  2. RSIN nummer / KvK Nummer
   RSIN Nummer: 8031.85.832
   KvK Nummer:  41084234

  3. Internet adres
   http://www.eofghana.nl

  4. Contact
   Bezoekadres: Runstraat 10a
   PC en Woonplaats: Schaijk 5374 AC
   Email: info [@] eofghana.nl
   Mobiel: 06 55 70 18 92
      

 

 1. Doelstelling
  1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de economische, culturele en sociale ontwikkelingen in Ghana, speciaal de opvoedings- en onderwijskansen voor kinderen in Ghana, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door projecten als in 1 bedoeld, financieel te steunen, en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.
  Klik hier voor de statuten van de stichting Equal Opportunity Fund


 2. Beleidsplan 2017-2022
  Klik hier voor meer informatie

 3. Bestuurders
  Joop Arts; Voorzitter (Human Resource Manager)
  Daniëlle Schoenmakers; secretaris/penningmeester (Medewerker financiën en controlling)
  Alfons Smits; Bestuurslid (Directeur / Eigenaar)
  Annalies Oomen; Bestuurslid (Interim)

 4. Beloningsbeleid
  Bestuurders en werkgroepleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 5. Activiteiten
  EOF ondersteunt met name kleinschalige, lokale projecten in het noorden van Ghana op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw. In Nederland houdt EOF diverse acties. Deze kunt u vinden in het hoofdmenu onder NIEUWS en in de NIEUWSBRIEVEN als in de submenu's onder ACTIES. Over de activiteiten in Ghana kunt u in de submenu's onder PROJECTEN de voortgang van de diverse projecten volgen.

 6. Jaarrekeningen
  2020 Jaarrekening
  2019 Jaarrekening

  2018 Jaarrekening

  2017 Jaarrekening

  2016 Jaarrekening
  2015 Jaarrekening
  2014 Jaarrekening
  2013 Jaarrekening
  2012 Jaarrekening

 7. Jaarverslagen
  2019 Jaarverslag
  2018 Jaarverslag

  2017 Jaarverslag

  2016 Jaarverslag


Informatie op de site van de belastingdienst.

13-12-31 anbi-info-site-belastingdienst.jpg klik op afbeelding voor vergroting

 

 

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

CBF Erkend Goed Doel

1 september 2016