Met ingang van 1 januari 2008 is E.O.F. door de belastingdienst voor onbeperkte tijd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 zijn alle ANBI's verplicht een aantal gegevens op hun website te plaatsen. Om het zoeken voor u makkelijker te maken hebben we deze hieronder op een rij gezet. Ook kunt u ons vinden op de site van de belastingdienst Vul bij Instelling Equal Opportunity Fund en als Vestigingsplaats Schaijk in.

Organisaties aangemerkt als ANBI, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Donateurs kunnen giften van inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekken - binnen de daarvoor geldende regels - en E.O.F. hoeft geen successie-of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

Wilt u ons helpen om de mensen in Ghana een kans te geven op een betere toekomst dan kunt U een bedrag overmaken op rekeningnr. NL13RABO 0146352548, Rabobank t.n.v. E.O.F. in Schaijk.

    1. Naam organisatie
      Equal Opportunity Fund (EOF) Ook bekend onder de naam Stichting Gelijke Kansen

    2. RSIN nummer / KvK Nummer
      RSIN Nummer: 8031.85.832
      KvK Nummer:  41084234

    3. Internet adres
      http://www.eofghana.nl

    4. Contact
      Bezoekadres: Runstraat 10a
      PC en Woonplaats: Schaijk 5374 AC
      Email: info [@] eofghana.nl
      Telefoonnummer: 0031486464939
      Mobiel: 0031655701892

 

  1. Doelstelling
    1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de economische, culturele en sociale ontwikkelingen in Ghana, speciaal de opvoedings- en onderwijskansen voor kinderen in Ghana, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
    2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door projecten als in 1 bedoeld, financieel te steunen, en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.
    Klik hier voor de statuten van de stichting Equal Opportunity Fund


  2. Beleidsplan 2017-2022
    Klik hier voor meer informatie

  3. Bestuurders
    Joop Arts; Voorzitter (Human Resource Manager)
    Daniëlle Schoenmakers; secretaris/penningmeester (Medewerker financiën en controlling)
    Alfons Smits; Bestuurslid (Directeur / Eigenaar)
    Annalies Oomen; Bestuurslid (Interim)

  4. Beloningsbeleid
    Bestuurders en werkgroepleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

  5. Activiteiten
    EOF ondersteunt met name kleinschalige, lokale projecten in het noorden van Ghana op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw. In Nederland houdt EOF diverse acties. Deze kunt u vinden in het hoofdmenu onder NIEUWS en in de NIEUWSBRIEVEN als in de submenu's onder ACTIES. Over de activiteiten in Ghana kunt u in de submenu's onder PROJECTEN de voortgang van de diverse projecten volgen.

  6. Jaarrekeningen
    2019 Jaarrekening
    2018 Jaarrekening

    2017 Jaarrekening

    2016 Jaarrekening
    2015 Jaarrekening
    2014 Jaarrekening
    2013 Jaarrekening
    2012 Jaarrekening

  7. Jaarverslagen
    2019 Jaarverslag
    2018 Jaarverslag

    2017 Jaarverslag

    2016 Jaarverslag


Informatie op de site van de belastingdienst.

13-12-31 anbi-info-site-belastingdienst.jpg klik op afbeelding voor vergroting

 

 

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016