De afdeling Onderwijsvergelijking van Nuffic, Den Haag geeft in een Landenmodule informatie over de structuur van het onderwijsstelsel in Ghana en de waardering van getuigschriften uit Ghana met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs. Het ministerie van Onderwijs wordt vertegenwoordigd door 10 regionale kantoren en 138 districtskantoren.

Deze zijn verantwoordelijk voor de lokale implementatie van het nationale onderwijsbeleid. Daarnaast houden zij zich bezig met het bestuur van scholen en zijn ze verantwoordelijk voor toezicht, budgettering en het verzamelen van gegevens en analyses voor elk district. De West African Examinations Council, Ghana National Office is belast met het afnemen van nationale examens in het lager en voortgezet onderwijs. Technisch en middelbaar beroepsonderwijs wordt gecoördineerd door de Council for Technical and Vocational Education and Training (TVET).
Klik hier voor meer informatie.

 

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016