Onderwijs

De afdeling Onderwijsvergelijking van Nuffic, Den Haag geeft in een Landenmodule informatie over de structuur van het onderwijsstelsel in Ghana en de waardering van getuigschriften uit Ghana met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs. Het ministerie van Onderwijs wordt vertegenwoordigd door 10 regionale kantoren en 138 districtskantoren.

Officieel is het basisonderwijs in Ghana gratis. Meer dan driekwart van de kinderen gaat naar school maar veel leerlingen haken al vroegtijdig in het basisonderwijs af omdat ze thuis mee moeten werken om wat extra inkomen te vergaren. Vaak kunnen kinderen ook niet niet naar school omdat hun ouders geen geld hebben om bijv. een school-uniform (verplicht), te betalen. Ook de aanschaf van lesboeken, schriften of pennen moet door de ouders betaald worden omdat de school geen lesmateriaal heeft.

De scholen zelf verkeren meestal in slechte staat. Er zijn soms maar twee leerkachten voor 380 leerlingen, dus er moet nog veel verbeterd worden in het onderwijs. Zeker in de noordelijke regio's.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

CBF Erkend Goed Doel

1 september 2016