Volgens de Ghanese ambassade in Nederland heeft Ghana een redelijk goede gezondheidszorg. Tot eind jaren tachtig liep de kwaliteit van de gezondheidszorg in Ghana achteruit. De belangrijkste oorzaak was het gebrek aan middelen. Daarnaast verlieten veel medisch-geschoolden Ghanezen hun vaderland om elders een beter inkomen te verschaften. Het aantal medici in Ghana nam af terwijl de bevolking bleef groeien. Een Ghanese arts had in 1965 gemiddeld bijna 14000 patiënten, in 1996 ruim 22000. (Moerkamp, 1997). Eind jaren tachtig zijn er belangrijke vooruitgangen geboekt met betrekking tot de gezondheidszorg in Ghana. Op de eerste plaats zijn de hygiënische omstandigheden verbeterd. Ook op het platteland hebben meer mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater en latrines. Het percentage inwoners van Ghana die toegang hadden tot schoon drinkwater steeg van 49,2% in 1980 naar 57,2% in 1987. De toegang tot latrines steeg in deze periode van 25,6% naar 30,3%.De WHO plaatst hier echter wel een kanttekening bij: de latrines zijn voornamelijk in de steden aangelegd en niet op het platteland.  

Gezondheidscentrum in Sombo, Upper West RegionIntensieve vaccinatieprogramma’s hebben tot verbeteringen geleid. In 1988 was ca. eenderde van alle kinderen onder 2 jaar ingeënt, in 1993 meer dan de helft (Moerkamp, 1997). De regionale hoofdsteden en de meeste districten hebben 'n ziekenhuis, polikliniek en kliniek. In twee academische ziekenhuizen, in Accra en Kumasi, zijn faciliteiten voor het behandelen van speciale gevallen. Er werken een aantal vrijwillige organisaties en privé medisch personeel in de ziekenhuizen en klinieken over het hele land. Ook kruidengeneeskunst wordt in Ghana toegepast voor bestrijding van geestelijke en lichamelijke aandoeningen. Hiernaar wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. (Ghana ambassy, 2004)

Bloedonderzoek bij zwangere vrouwen

Aids is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een omvangrijk probleem in Ghana. In 1986 werd het eerste aids geval geconstateerd. In september 1996 bedroeg het officiële aantal aids-patiënten volgens de WHO 18.730. Het aantal HIV besmette mensen werd geschat op 300.000. De WHO bestempelt malaria en de mazelen als premature doodsoorzaak nummer 1 in Ghana. Onder kinderen beneden de vijf jaar, sterft 70% ten gevolge van infecties veroorzaakt door ondervoeding.


 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

CBF Erkend Goed Doel

1 september 2016