Ghana cedisGhana behoort tot een van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de bevolking leeft van de landbouw en verbouwt maïs, cassave. In het noorden yams en vooral granen zoals millet, sorghum en verder wat fruit en groenten. Goud is naast cacao en tropisch hardhout het belangrijkste export product. Economische factoren/ schulden problematiek. De economie is deels afhankelijk van de landbouw waardoor deze zeer gevoelig is voor droogten, plagen en internationale prijsfluctuaties. Ghana kampt eveneens met energietekorten, wat in 1998 nog tot een acute crisis leidde, als gevolg waarvan zowel industrieën als huishoudens op rantsoen gezet werden. 

In 1999 en 2000 zorgden sterk gedaalde wereldmarktprijzen voor cacao en goud voor tegenvallende overheidsinkomsten. Daarnaast hadden de gestegen prijzen van olie-importen een forse stijging van de overheidsuitgaven tot gevolg. Deze combinatie van factoren leidde tot een sterk verslechterde betalingsbalans in 2000. De slechte economische situatie duurde voort tot in 2001. De regering van Kufuor heeft hierdoor een aantal onpopulaire maatregelen moeten treffen om lang uitgestelde, maar nodige, prijsverhogingen door te kunnen voeren. Zo zijn bijvoorbeeld de brandstofprijzen fors verhoogd. De prijs van benzine is in 2001 met 60% gestegen. Ghana heeft begin 2001 besloten zich aan te sluiten bij het HIPC-initiatief (ministerie van buitenlandse zaken, 2005). Dit initiatief richt zich op het kwijtschelden van buitenlandse schulden. Het land erkent dan dat zij haar schuldenlast niet meer kan terugbetalen. De totale buitenlandse schuld bedroeg eind 2000 US$ 3,8 miljard dat wil zeggen 77% van het BNP, 152% van de exportinkomsten en 557% van de overheidsinkomsten. Naar verwachting zal Ghana’s deelname aan het HIPC initiatief leiden tot een totale schuldverlichting van US$ 2,1 miljard. Voordeel van de HIPC-verklaring is, dat aflossing en rentelasten minder worden. Nadeel is een sterk afgenomen vertrouwen in het land door financiers zoals de Wereldbank, het IMF en donorlanden. Natuurlijk is dit geen plotse ontwikkeling, maar een erfenis uit het verleden, maar het krenkt veel Ghanezen in hun trots en vertrouwen in de economie.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016