Ghana is een prachtig, maar ook heel arm land. EOF steunt projecten in de Upper West en Upper East Region, twee van de armste regio’s in Ghana. Heel veel voorzieningen ontbreken in dit deel van het land. Iedereen doet zijn uiterste best om een goede toekomst op te bouwen, maar hulp, of beter gezegd samenwerking, is daarbij heel hard nodig. Het is ook een redelijk vruchtbaar land, rijk aan natuurlijke hulpbronnen zoals goud, bauxiet, olie en hout.

Tot nu toe werden de ruwe grondstoffen naar Europa of Amerika geëxporteerd met als gevolg dat de mensen in Ghana niet of nauwelijks van de opbrengst konden profiteren. Op dit moment is het westen op zoek naar nieuwe energiebronnen, vooral in Afrika en Zuid Amerika. Ghana zou hierin een rol kunnen spelen door het leveren van bijvoorbeeld biodiesel. Maar dan niet door het leveren van o.a. de maïs, maar het verkopen van het eindproduct. Dus niet zoals het met de cacaobonen gebeurt. De cacaoboeren in Ghana krijgen een veel te lage prijs voor hun bonen die door het westen opgekocht worden en in Europa verwerkt tot dure chocoladeproducten. Om van maïs biodiesel te kunnen maken en die vervolgens te kunnen leveren aan het westen, heeft men goed opgeleide mensen nodig. Er zijn dus voldoende kansen om Ghana vooruit te helpen. Daarom is goed onderwijs voor iedereen één van de belangrijkste voorwaarden om verder te komen.

EOF wil daarom graag het onderwijs verbeteren. Dit doet EOF door middel van het renoveren van bestaande - en het bouwen van nieuwe scholen. EOF betaalt schoolgeld en zorgt dat er voldoende leermiddelen zijn voor de leerkrachten en leerlingen. EOF werkt al meer dan 16 jaar samen met lokale organisaties in Ghana, zij zijn onze partners.

Een van de grootste problemen in de regio is de voedselvoorziening. In de Upper West Region van Ghana leeft bijna de hele bevolking van de landbouw. De oogst werd tot nu toe opgekocht door handelaren uit het zuiden van Ghana. EOF wil op de eerste plaats de landbouwmethodes verbeteren en daarnaast zorgen dat de boeren een beter inkomen krijgen. Door middel van trainingen aan de boeren en goede opleidingen wil EOF proberen de productie te verhogen. Er is een landbouw-coöperatie opgericht en er is een fabriek gebouwd waar de producten worden verwerkt. Dat betekent werkgelegenheid in de regio en een beter inkomen voor de boerengezinnen omdat de winst in de eigen regio blijft. Bovendien krijgen de boeren een aandeel in de winst van de fabriek.

In de Upper West Region is er nog steeds gebrek aan voldoende voedsel. Eén op de drie kinderen is ondervoed. De sterftecijfers in Ghana laten zien dat er landelijk 111 van de 1000 kinderen sterven voor hun 5e levensjaar. In de Upper West Region is dat bijna het dubbele: jaarlijks sterven er 208 kinderen onder de 5 jaar, 40% van de doodsoorzaak komt door ondervoeding.

De bevolking in Ghana is relatief jong, ongeveer de helft van de bevolking is jonger dan 16 jaar. Vrouwen hebben een belangrijke plaats in de samenleving, zij zijn meestal degenen die voor het inkomen zorgen. Zij werken harder, ze zorgen voor hun gezin en familie en ze zijn vaker georganiseerd in groepen. De vrouwen komen wekelijks bij elkaar en bespreken allerlei zaken. Dat kan gaan over problemen met hun kinderen, over onderwijs of gezondheidszorg. Als groep kunnen zij ook makkelijker een kleine lening krijgen, waarmee ze bijv. een eigen bedrijfje op kunnen zetten of uitbreiden. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het terugbetalen van de lening. Vrouwen zijn hierin betrouwbaarder gebleken dan mannen.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016