Millenniumdoelen

In 2000 beloofden 189 landen op de Millenniumtop van de Verenigde Naties om vóór 2015 onder meer de extreme armoede te halveren en ziektes als aids en malaria te stoppen. Dit voornemen is vastgelegd in 8 concrete afspraken: de Millenniumdoelen. De projecten van EOF gaan uit van deze Millenniumdoelen

Millenniumdoel 1: halveren armoede, honger
Millenniumdoel 2: elk kind naar school
Millenniumdoel 3: gelijke rechten mannen en vrouwen
Millenniumdoel 4: minder kindersterfte
Millenniumdoel 5: minder moedersterfte
Millenniumdoel 6: stop aids, malaria
Millenniumdoel 7: schoon milieu en veilig drinkwater
Millenniumdoel 8: eerlijke handel en minder schulden arme landen

Wie het Millenniumdoelenrapport (Engelstalig) van 2011 wil lezen, klik hier.

Bron: NCDO

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

CBF Erkend Goed Doel

1 september 2016