GhanaE.O.F. heeft als projectland gekozen voor Ghana. Na een toevallige ontmoeting met Robert Yennah uit Ghana, die in 1988 in Parijs ging studeren, is de stichting E.O.F. opgericht. Eerst in 1990 in Nederland en iets later, in 1992, ook in Ghana. Het gebied waar EOF werkt ligt in het noorden, de Upper West en Upper East Region. Er wonen ongeveer 600.000 mensen (gegevens 2003) en zijn de meest achtergebleven regio's in Ghana.

Robert Yennah is na zijn afstuderen aan de Sorbonne Universiteit in Parijs terug gegaan naar zijn eigen land en les gaan geven op de "University of Ghana" in Legon - Accra. Mede omdat hij werkzaam is in het onderwijs, kwamen we al snel tot de conclusie dat we de mensen in het noorden vooral zouden kunnen helpen met onderwijs, want in feite is dat de basis voor alles. Door de bevolking te leren lezen en schrijven, zodat ze zich bewust kunnen worden van hun problemen, maar ook om goed geschoolde mensen te krijgen. En vooral om de jeugd een kans te geven op een betere toekomst.

EOF is begonnen met onderwijsprojecten maar na het zien van alle problemen werd na verloop van tijd besloten om de projecten uit te breiden naar gezondheidszorg en landbouw. Alle problemen die je tegenkomt hebben met elkaar te maken. De problemen zijn enorm en zijn ontstaan door de gigantische armoede in deze regio. Er is geen geld omdat er geen werkgelegenheid is. Geen geld betekent vervolgens dat er geen eten, geen scholing en geen medische zorg is. Het betekent ook dat mensen niet graag in deze regio willen werken en dat geeft weer extra problemen omdat er niet voldoende leerkrachten of artsen zijn.

Door gebrek aan geld, basisvoorzieningen en aan goed opgeleide mensen, kunnen er geen scholen of ziekenhuizen worden gebouwd, kortom het ene probleem roept het andere op. Daardoor is de situatie voor velen uitzichtloos en lopen vooral veel jongeren weg van huis en zoeken hun geluk elders. Vaak gaan ze naar een van de grote steden in het zuiden van Ghana.

De meeste van deze vaak nog jonge kinderen van 12, 13 jaar, zijn niet naar school geweest en hebben geen enkele opleiding gehad. Dan is het moeilijk om werk te vinden in een stad waar je niemand kent, de taal niet spreekt en geen vak hebt geleerd. Daar sta je dan, zonder geld en geen dak boven je hoofd, je bent een straatkind geworden. Daarom steunt E.O.F. een project voor straatkinderen in de hoofdstad Accra, in het zuiden van Ghana.

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

CBF Erkend Goed Doel

1 september 2016