EOF in Ghana

Kaart van GhanaGhana is een prachtig, maar ook heel arm land. EOF steunt projecten in de Upper West en Upper East Region, twee van de armste regio’s in Ghana. Heel veel voorzieningen ontbreken in het uiterste noorden van het land. Iedereen doet zijn best om een goede toekomst op te bouwen, maar hulp, of beter gezegd samenwerking, is daarbij heel hard nodig. Ghana is een redelijk vruchtbaar land, rijk aan natuurlijke hulpbronnen zoals goud, bauxiet, olie en hout. Tot nu toe werden de ruwe grondstoffen naar Europa of Amerika geëxporteerd met als gevolg dat de mensen in Ghana niet of nauwelijks van de opbrengst konden profiteren. 

Er zijn voldoende kansen om Ghana vooruit te helpen. Daarom is goed onderwijs voor iedereen één van de belangrijkste voorwaarden om verder te komen. EOF wil daarom graag het onderwijs verbeteren. Dit doet EOF door middel van het renoveren van bestaande en het bouwen van nieuwe scholen. EOF betaalt schoolgeld als de ouders dat niet kunnen en zorgt dat er voldoende leermiddelen zijn voor de leerkrachten èn de leerlingen. Daarbij werkt EOF al vanaf 1990 samen met lokale organisaties in Ghana, dat zijn onze partners, zij regelen de zaken. 

Een van de grootste problemen in de regio is de voedselvoorziening. In de Upper West en Upper East Region van Ghana leeft bijna de hele bevolking van landbouw. De oogst werd tot nu toe opgekocht door handelaren uit het zuiden van Ghana. De lokale Ghanese organisatie UpWARD zorgt dat de boeren een beter inkomen krijgen door o.a. de landbouwmethodes verbeteren. Door middel van trainingen aan de boeren en goede opleidingen wordt de productie verhoogd. Er is een landbouw-coöperatie opgericht en een fabriek gebouwd waar de producten worden verwerkt. Dat betekent werkgelegenheid in de regio en een beter inkomen voor de boerengezinnen omdat ook de meeropbrengst in de eigen regio blijft. Bovendien krijgen de boeren een aandeel in de winst van de fabriek. 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016