Met dank aan en complimenten voor de leerlingen van groep 8 BS den Omgang uit Schaijk! De actie “Een Waka-Waka Solarlamp voor kinderen in Ghana” werd op 14 juni afgesloten met een door de kinderen zelf gemaakte en ingerichte tentoonstelling. Op de tentoonstelling werd duidelijk dat ze, behalve actie voeren voor Ghana, ook veel geleerd hadden. In groepjes werd uitleg gegeven over het verschil tussen Nederland en Ghana aan de aanwezige ouders en belangstellenden.

Leerlingen vertelden enthousiast over allerlei onderwerpen: elektriciteit, huisvesting, onderwijs, landbouw, zonne-energie, luchtvervuiling in Nederland en Ghana en..., over de stichting EOF. Met dit project hebben ze op verschillende manieren geld ingezameld. Ouders werd gevraagd om entree te betalen, er zijn een aantal Waka-Waka lampjes verkocht en ook op de bankrekening zijn giften binnengekomen. Dank zij de geweldige inzet van leerkrachten en leerlingen is er een geweldig resultaat bereikt: de leerlingen hebben in totaal een bedrag van € 480,20 opgehaald. Daardoor kunnen er straks tweeëndertig (32) Waka-Waka’s naar Ghana. Een prachtig resultaat!

13-06-24-02-bs-den-omgang.jpg 13-06-24-03-bs-den-omgang.jpg 13-06-24-04-bs-den-omgang.jpg

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016