Een STAR voor leerlingen van BS den Omgang en de RegenboogOp 14 december 2017 heeft Annie Manders namens EOF (Equal Opportunity Fund) een diapresentatie gehouden voor alle leerlingen van groep 3 en 4. Dat gebeurde op BS de Regenboog waarbij dus ook de leerlingen van BS den Omgang aanwezig waren. De kinderen hadden met meester René eerst kerstliedjes gezongen, tot iedereen er was. De kinderen waren enthousiast, ze luisterden met  aandacht en hadden veel vragen gesteld.

Bijvoorbeeld hoe de huisjes in Ghana gebouwd worden. En waarom de vrouwen en meisjes alles op hun hoofd dragen. Op de vraag van Annie aan de leerlingen of zij misschien ook een schooluniform wilden dragen, waren ze het snel met elkaar eens, het antwoord was een heel duidelijk nee.
Annie vertelde over de scholen die de mensen in Ghana bouwen met steun van EOF en over de aanschaf van lesmateriaal en boeken. Ook over de maaltijden die de kinderen op school krijgen zodat ze in ieder geval één gezonde maaltijd per dag hebben. EOF geeft de kinderen in Ghana daarmee “gelijke kansen” om goed te kunnen leren.
Tot slot werd de leerlingen gevraagd om samen voor een betere wereld te zorgen en kregen ze een brief mee, om aan hun ouders te laten lezen; napraten over wat ze geleerd hadden. Dat de hoofdstad van de Upper West provincie "Wa" heet en het Engelse woordje "star". Want zo zei Annie "jullie zijn allemaal sterren, omdat jullie zo goed geluisterd hebben".

Presentatie voor alle leerlingen van groep 3 en 4 over de Upper West Region van Ghana Kerstactie op beide Basisscholen in Schaijk voor een betere wereld De leerlingen helpen met het klaar zetten van de stoelen De presentatie staat klaar en de microfoon wordt getest De zaal zit bijna vol De leerlingen hebben er zin in Annie Manders van EOF vertelt over Ghana Iedereen luister aandachtig Jong en oud luistert en  kijkt naar de beelden Over het bouwen van scholen met steun van EOF en hoe de kinderen in Ghana spelen Zo ziet de hoofdstad van de Upper West er uit Woningen in de dorpen Op de rode zandwegen zie je bijna geen auto´s maar wel ezelkarren Vrouwen met de door hen gevlochten manden op hun hoofd, op weg naar de markt

 

 

 

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016